Pirmajā Valsts Aizsardzības dienesta (VAD) iesaukumā kopsummā brīvprātīgi pieteikušies 488 Latvijas pilsoņi, informē Aizsardzības ministrijas pārstāve Daniela Reihenbaha. 

Iesaukums VAD noslēdzās pirmdien, 15.maijā, starp brīvprātīgajiem ir arī 11 sievietes un seši ārvalstīs dzīvojoši Latvijas pilsoņi.

Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA) uzsver, ka ministrija ir patiesi gandarīta, ka saņemto pieteikumu skaits ir pārsniedzis sākotnēji plānoto. Iepriekš jau vēstīts, ka sākotnēji Valsts Aizsardzības dienestā uz brīvprātības pamata bija plānots iesaukt 300 jauniešus,  gadījumā, ja atlasi izturēs vairāk nekā 300 jaunieši, Nacionālie bruņotie spēki (NBS) nodrošinās dienesta iespējas visiem.

“Latvijas pilsoņu paustā vēlme uzsākt dienestu šī gada vasarā ir skaidrs apliecinājums, ka Latvijas sabiedrība apzinās – valsts aizsardzība ir visas sabiedrības atbildība. Esmu pārliecināta, ka Valsts Aizsardzības dienests sniegs būtisku ieguldījumu, lai Latvijā veidotu morāli noturīgu un sagatavotu sabiedrību, kur katrs zina savu lomu valsts aizsardzībā,” pauž Mūrniece.

Pēc pieteikšanās noslēguma atlases speciālisti izskata saņemtās pieteikuma anketas, kā arī pārbauda katra pilsoņa sodāmību Sodu reģistrā.

Ja netiks konstatēti šķēršļi dienestam, pilsonim būs nepieciešams veikt veselības pārbaudi.

Veselības stāvokļa medicīnisko pārbaudi veiks NBS Medicīnas nodrošinājuma centrā. Pilsonim tiks sniegta informācija par pārbaudes laiku, vietu, kā arī visiem uz pārbaudi līdzi ņemamajiem dokumentiem.

Iepriekš jau vēstīts, ka 5.aprīlī Saeima trešajā – galīgajā – lasījumā pieņēma Valsts Aizsardzības dienesta likumu, nosakot pienākumu dienēt VAD katram Latvijas pilsonim, vīrietim viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, vai, ja pilsonis turpina iegūt izglītību pamata vai vidējās izglītības pakāpē – viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. Vienlaikus noteikts, ka VAD brīvprātīgi var pieteikties Latvijas pilsones, sievietes no 18 līdz 27 gadu vecumam.

Pirmais iesaukums dienestu uzsāks šī gada 1.jūlijā uz brīvprātības pamata, bet no 2024.gada 1.janvāra dienests tiek noteikts kā obligāts. Jāatzīmē, ka arī otrajam iesaukumam sākotnēji Latvijas pilsoņi tiks aicināti pieteikties brīvprātīgi.

Taču nepieciešamības gadījumā trūkstošo personu skaitu vecumā no 18 līdz 19 gadiem iesauks, nosūtot lēmumu par iesaukšanu Valsts Aizsardzības dienestā uz elektronisko adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi, vai izsniegs personīgi.

 

17.05.2023. / Autors: BNN / Foto: Aizsardzības ministrija