Vairākos pagastos ceļu apgaismošanai izmantos jaunā tipa spuldzes

1249

Šogad Ventspils novada pašvaldība, īstenojot pašvaldības ielu un ceļu apgaismojuma ierīkošanas plānu, paredzējusi samazināt tēriņus par elektroenerģiju, uzstādot ekonomiskākas spuldzes, portāls Ventspilnieks.lv uzzināja novada pašvaldībā.

Paredzams, ka Ugāles pagastā, kur rēķins par elektrību ir vislielākais, nomainīs 40 gaismas avotus, savukārt nākamgad Usmā, Piltenē un Stiklos iecerēts nomainīt 120 spuldzes, tā ietaupot Autoceļu fonda līdzekļus, kas tiek tērēti pašvaldības ielu un ceļu apgaismojuma ierīkošanai.

Šāds plāns pašvaldībā izstrādāts 2013. gadā, un, sākot no 2014. gada, katru gadu darbi tiek veikti trīs četros pagastos, šim nolūkam atvēlot 70 000 eiro.
“Tagad mums jāaktualizē objektu saraksts, lai secinātu, kuros pagastos varam veikt papildu darbus. Piemēram, ātrāk, nekā bija plānots, ierīkojām apgaismojumu Jūrkalnes ciemā un Ugāles pagastā no tautas nama līdz “Arāju” māju masīvam, apgaismojot arī evaņģēliski luterisko baznīcu. Mums jādomā, kā ietaupīt Autoceļu fonda līdzekļus, lai varētu apgaismot ceļus Vārvē un Ugālē, abos pagastos samazinot elektrības patēriņu, un viens no variantiem ir ekonomiskāku spuldžu izmantošana,” norādīja Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.

Saskaņā ar ielu un ceļu apgaismojuma ierīkošanas plānu šogad darbi notiks Zlēku un Ances pagasta centrā, arī Ugālē. Par Autoceļu fonda līdzekļiem Ugālē notiks elektroapgaismojuma tīklu izbūve ceļiem Mežrūpnieki–Vāverītes un Saulītes–Iči, savukārt no Ventspils novada pašvaldības pamatbudžeta, uzklausot Ugāles pagasta iedzīvotāju ierosinājumus, tiks apgaismots ceļa posms no Rūpnīcas ielas daudzīvokļu mājām līdz pastam. Pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus – 5000 eiro – izmantos arī 40 neekonomisko spuldžu nomaiņai Ugālē.