Ventspils augstskolā notiks starptautisks jauno tulkotāju projekts

1378

No 23.janvāra līdz 4.februārim Ventspils augstskolā notiks Erasmus+K2 intensīvās programmas Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā projekta pasākumi, kuros piedalīsies studenti un pasniedzēji no Francijas, Spānijas, Portugāles, Čehijas, Rumānijas, Slovākijas un Latvijas.

Projekta mērķis ir papildināt esošās tulkošanas, tiesību, ekonomikas studiju programmas ar inovatīvu pieeju: starpdisciplinaritāti, starptautisku dimensiju un jauno tehnoloģiju izmantošanu. Projekta dalībnieki piedalīsies lekcijās, klausīsies ekspertu un speciālistu prezentācijas un pieredzes apmaiņu par tulka/tulkotāja amata noslēpumiem, veidos starptautiskas komandas, kurās praksē īstenos iepriekš pārrunātās problēmas. Dalībnieki cits citu iepazīstinās ar savu valsti – skatāmā, klausāmā un izgaršojamā formā, kā arī apmeklēs Ventspils un tās apkārtnes raksturīgākos apskates objektus.

Dalībnieki – studenti un pasniedzēji – iegūs iespēju intensīvi apzināt profesionālo vidi, kurā nepieciešamas ne tikai valodu zināšanas, bet organizēšanas prasmes, starpkultūru adaptācijas spējas, tiesisko aspektu zināšanas un vēl citas programmas izvirzītās transversālās iemaņas.

Projektā piedalīsies 35 studenti un 14 pasniedzēji no septiņām augstākās izglītības iestādēm.