Ministru kabinets apstiprinājis Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas dibināšanu šī gada 1.jūlijā, kurā skolēni papildu vidusskolas tēmām apgūs militārās zināšanas un iegūs jaunākā militārā instruktora profesiju, informē Aizsardzības ministrija.

No šī gada rudens vidusskola strādās sadarbībā ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu. Savā pirmajā mācību gadā Pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā plānots uzņemt 25 audzēkņus, piedāvājot iegūt vispārējo vidējo izglītību ar papildu inženierzinātņu priekšmetiem, angļu valodu, fizisko sagatavotību un militāro mācību.

Mācībās uzsvars tiks likts uz līderības, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstīšanu.

Lai gan viens no Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas mērķiem ir gatavot jauno virsniecības paaudzi dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos, tālākas studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā nebūs obligātas. Ņemot vērā, ka mācību programmā uzsvars būs uz vispārizglītojošo eksakto priekšmetu apguvi, absolventi studijas varēs turpināt arī jebkurā citā augstākās izglītības iestādē.

Ministrija norāda, ka optimālais izglītojamo skaits vienā gadā būtu 50 skolēni, bet skolēnu skaits klasē – ne vairāk par 25.

Paredzēts, ka izglītojamie ikdienā nēsās militāro formastērpu un dzīvos dienesta viesnīcā.

Audzēkņiem tiks nodrošināta stipendija, ēdināšana četras reizes dienā, dienesta kopmītnes, kā arī veselības aprūpe.

Plašāka informācija par Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas mācību programmu, ikdienu, kā arī skolēnu uzņemšanu atrodama Aizsardzības ministrijas mājaslapā.

Profesionālās vidusskolas izveidi un uzturēšanu Aizsardzības ministrija nodrošinās no tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Jaunākā militārā instruktora kvalifikācijas ieguvei nepieciešamo profesijas standartu un atbilstošu izglītības programmu Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Valsts izglītības un satura centru.

Plānots, ka no 2023. gada mācības notiks Skrundas novada Rudbāržu muižā. Skrundas tuvumā atrodas poligons Mežaine, kurā varētu notikt skolas audzēkņu apmācības. Tāpat šīs vietas izvēlei ir simboliska nozīme, jo no Rudbāržu muižas 1919.gada 3.martā sākās Latvijas atbrīvošana pulkveža O. Kalpaka vadībā.

 

19.05.2021. / Autors: BNN / Foto: Zemessardzes 44. kājnieku bataljons