Kuldīgas ielā 138 topošā Gāliņciema sabiedriskā centra atrašanās vietā 20.maijā tiks iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākošajām paaudzēm. Sabiedriskā centra būvdarbus uzsāka 2020.gada 20.novembrī.

Rūpējoties par pilsētas apkaimju un vietējās kopienas attīstību, un, ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus, kuri aptaujā uzsvēra, ka Gāliņciemā, līdzīgi kā Pārventā,  nepieciešama jauna, plašāka bibliotēka, 2014.gada 15.augustā Ventspils pilsētas dome konceptuāli atbalstīja Gāliņciema bibliotēkas – sabiedriska centra būvniecību.

2015.gada pavasarī noslēdzās metu konkurss par  Gāliņciema bibliotēkas – sabiedriskā centra jaunbūvi un teritorijas labiekārtošanu, kurā par labāko tika atzīts SIA „SARMA & NORDE Arhitekti” projekts. 2019.gada 19.novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta vienošanās par Gāliņciema sabiedriskā centra projekta īstenošanu, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Arhitekti ēku iecerējuši kā aicinošu un apmeklētājus ieinteresējošu celtni. Atvērtību nodrošinās stiklotās fasādes, kas optiski palielinās sajūtu par  620 m² lielās ēkas telpu plašumu un šķietami sapludinās iekštelpas ar Gāliņciema apkārtni. Veicot 4885 m² lielās piegulošās teritorijas labiekārtošanu, paredzēta ainaviski izteiksmīgo parasto ošu, kā arī 3 valsts nozīmes dižkoku- hibrīdo alkšņu, saglabāšana. Projektā plānots veidot dekoratīvu Arnolda pīlādžu  stādījumu joslu gar Kuldīgas ielu un daļā teritorijas gar Vanagu ielu.

Jaunajā sabiedriskajā centrā, kurš apmeklētājiem durvis vērs 2022.gada janvārī, līdzās bibliotekārajiem pakalpojumiem tiks piedāvāti 6 jauni pakalpojumi, kas saistīti ar tradicionālā dzīvesveida un savdabības saglabāšanu tādās jomās kā ventiņu valoda, folklora, latviskā dzīvesziņa, seno arodu prasmes, literatūra un rakstniecība, kultūras un dabas mantojuma saglabāšana, dzimtu vēstures pētniecība, kā arī digitālo prasmju un tehnoloģiju pielietošana. Jaunais centrs būs vieta, kur iedzīvotājiem gūt zināšanas un prasmes, lasīt grāmatas, vieta, kur satikties, pulcēties, atpūsties un organizēties interešu grupās, vieta, kur apskatīt izstādes un apmeklēt koncertus.

Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda EUR 2 851 509, tai skaitā, attiecināmās izmaksas ir EUR 2 806 193. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir EUR 2 385 264 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija ir EUR 84 186 jeb 3% no attiecināmajām izmaksām un Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums EUR 336 743 jeb 12% no attiecināmajām izmaksām.

Ventspils bibliotēkas struktūrvienība Gāliņciema bibliotēka dibināta 1954.gadā. Vispirms bibliotēka kopā ar pasta nodaļu atradās bijušajā mācītājmuižā, bet no 2003.gada- Kuldīgas ielā 110- vienā ēkā ar doktorātu.

 

19.05.2021. / Autors: Ventspils bibliotēka  / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs