Valdība kompensēs Ventspils domei rudens vētras postījumus 6512 eiro apmērā

1313

Valdība otrdien, 22.martā, atbalstīja kompensācijas izmaksu Ventspils pilsētas pašvaldībai par pagājušā gada 30.novembra spēcīgā vēja nodarītajiem postījumiem. Kompensācija tiks izmaksāta 6512 eiro apmērā no budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Ventspils dome Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju informējusi, ka 30.novembrī vētras laikā Dienvidu mola brauktuvei blakus esošās Ventas upes viļņi ir aizskalojuši brauktuves grantēto segumu. Tāpat vētras laikā ir lūzuši koki, kā arī bojāti ēku jumti un balkoni.

Kopumā vētras nodarītie postījumi pilsētai bijuši 9302 eiro apmērā, no kuriem dome apņēmusies segt 2790 eiro, savukārt pārējā summa tika lūgta no valsts budžeta līdzekļiem.

Finansējums pašvaldībai tiks pārskaitīts pēc tam, kad tā būs apliecinājusi, ka ir nodrošinājusi ne mazāk kā 30% jeb 2790 eiro atvēlēšanu no sava budžeta vētras radīto postījumu novēršanai.