Ņemot vērā faktu, ka epidemioloģiskā situācija ir vēl vairāk uzlabojusies un 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 cilvēkiem ir paslīdējis zem 100 gadījumiem, Ministru kabinets dienu pirms Līgo svētkiem valdības sēdē nolēma vēl vairāk mazināt drošības pasākumus. Viens no tiem ir tas, ka Līgo svētkos varēs pulcēties plašāks cilvēku loks gan privātos, gan publiskos pasākumos.

Noteikumi paredz, ka saslimstības radītājiem samazinoties zem 100 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju 14 dienu laikā, būs iespējams pulcēties atbilstoši jau iepriekš noteiktajiem drošības līmeņiem – visdrošākajam (zaļais līmenis), vidējam (dzeltenais līmenis) un nedrošajam (sarkanais līmenis).

Visdrošākajā līmenī visi pasākuma dalībnieki/apmeklētāji, kuri vakcinēti pret Covid-19 vai pārslimojuši un to var pierādīt ar Covid sertifikātu, skaita ziņā ierobežojumu vairs nav.

Vidējā līmenī visi pasākuma dalībnieki/apmeklētāji, kuri vakcinēti pret Covid-19 vai pārslimojuši un to var pierādīt ar Covid sertifikātu vai pirms pasākuma veikuši Covid testu un tas bijis negatīvs, tad gan privātos, gan publiskos pasākumos iespējams pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem. Pasākumos var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.

Nedrošajā līmenī privātas tikšanās, kur piedalās arī cilvēki, kuri nav vakcinēti pret Covid-19, nav to pārslimojuši un nav arī testēti, drīkst pulcēties telpās līdz 20 cilvēkiem, ārpus telpām līdz 50 cilvēkiem, neievērojot mājsaimniecību principu.

Vienlaikus kārtība paredz, ka gadījumā, ja būs vērojams straujš saslimstības ar Covid-19 pieaugums – par 20%, bet nepārsniedzot 120 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, var tikt lemts par papildus piesardzības un drošības pasākumu ieviešanu. Savukārt, saslimstībai pieaugot vēl straujāk, tiktu atjaunoti šobrīd spēkā esošie piesardzības un drošības pasākumi.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz arī izmaiņas drošas pakalpojumu sniegšanas prasībās atkarībā no riska pakāpes. Turpmāk sporta norises vietās, saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās, kur ir augsts risks Covid-19 izplatībai (ir intensīva elpošana, runāšana, dziedāšana vai fiziskās aktivitātes, ciešs kontakts starp apmeklētājiem, ģērbtuvju izmantošana, vai ir apgrūtināta iespēja nodrošināt distanci pakalpojuma specifikas dēļ) paredzēts, ka uz vienu apmeklētāju jānodrošina 15 m2 platība.

Savukārt objektos, kur ir vidējs risks infekcijas izplatībai (ir distancēšanās iespēja iezīmētās vietās, vai kur ir aktīva cilvēku plūsma un savstarpējais kontakts ir īslaicīgs, piemēram izstādēs, muzejos, reliģiskās darbības veikšanas vietās utml. jānodrošina platība 10 m2. Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas vietā, noteikts, ka platībai jābūt 10 m2 uz personu. Samazinoties Covid-19 izplatības riskam, sabiedriskās ēdināšanas vietās pie galdiņa var atrasties lielāks cilvēks skaits, to samērojot ar iespējām cilvēkiem pulcēties.

22.06.2021 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com