Valdība pandēmijas laikā pieņēmusi virkni lēmumu, lai cilvēku iesaistīšanos darba tirgū padarītu elastīgāku. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā ir veikti grozījumi. Ir pagarināts periods, kurā bezdarbniekam atļauts iesaistīties īslaicīgos darbos un nezaudēt bezdarbnieka statusu.

Ja trūcīgas ģimenes vai personas materiālais stāvoklis ir uzlabojies, pašvaldības sociālais dienests vienu reizi gadā neņem vērā trīs mēnešu ienākumus līdz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēram.

Visticamāk, valstī noteiktā ārkārtējā situācija drīz beigsies, tātad beigsies arī lielākā daļa likumā noteikto atbalsta pasākumi pandēmijas seku novēršanai.  Taču darba tirgus stabilizēšanai sniegtais atbalsts turpināsies. Lauksaimnieki, kas ceļ trauksmi par darba roku trūkumu, šogad sezonas darbos varēs iesaistīt trūcīgās un maznodrošinātās personas. No 60 dienām uz četriem mēnešiem pagarināts periods, kurā bezdarbniekam gada laikā ļauts strādāt īslaicīgus darbus, nezaudējot bezdarbnieka statusu.Arī šeit varēs atrast darbaspēka resursus.Šāda norma iekļauta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

2019.gadā lauksaimniecībā tika nodarbināti 3340 sezonas strādnieki, kuru vidējais ienākums pērn bija 422 eiro.

4.06.2020. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay