Valsts plāno aptaujāt iedzīvotājus par ienākumiem un dzīves apstākļiem

1332
Foto: SXC
Foto: SXC

1.februārī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāka iedzīvotāju aptauju par ienākumiem un dzīves apstākļiem, informē CSP.

Respondentiem jautās par mājsaimniecības sastāvu un tās locekļu sociālekonomisko raksturojumu, mājokļa apstākļiem, ienākumiem, veselības stāvokļa pašvērtējumu, sociālās atstumtības un materiālās nenodrošinātības rādītājiem, kā arī par pieaugušo un bērnu veselību.

Šogad aptaujās ap astoņiem tūkstošiem mājsaimniecību, kuras atlasītas ar nejaušas gadījuma izlases metodi. CSP aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem, jo viņu sniegtā informācija visprecīzāk var raksturot patiesos dzīves apstākļus. CSP garantē personas datu konfidencialitāti, un iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā.

Aptaujā aicināti piedalīties tikai tie iedzīvotāji, kuri saņēmuši CSP uzaicinājuma vēstuli, kurā norādīts plānotais intervijas laiks un intervētāja kontaktinformācija. Ierodoties klātienē, intervētājs uzrādīs darba apliecību ar fotogrāfiju.

2015.gadā iedzīvotāju rīcībā esošie ienākumi sasniedza 417 eiro mēnesī uz vienu mājsaimniecības locekli, kas bija pieaugums par 7,6%, salīdzinot ar 2014.gadu. Ienākumu pieauguma temps ir nedaudz palēninājies, salīdzinot ar iepriekšējos gados fiksēto pieaugumu (2014.gadā – par 9,3%, 2013.gadā – par 10,7%).

2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, vislielākais ienākumu pieaugums par 10,6% bija trūcīgākajās mājsaimniecībās. Turīgākajās mājsaimniecībās ienākumi gada laikā pieauga lēnāk nekā vidēji valstī – par 5,7%.

Sociālo transfertu – pensiju, pabalstu un citu budžeta maksājumu – īpatsvars mājsaimniecību rīcībā esošajos ienākumos samazinājās no 32,4% 2010.gadā līdz 24,3% 2015.gadā.

2015.gadā aptuveni par trešdaļu pieauga ar ģimeni un bērniem saistīto pabalstu apjoms.

Salīdzinot ar pārējām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, Latvijā ir augsta ienākumu nevienlīdzība. Tomēr 2015.gadā tā ir samazinājusies: Džini koeficients bija 34,5%, kas ir par 0,9% mazāk nekā 2014.gadā. Vidēji ES šis rādītājs bija 31%. 2015.gadā 20% visturīgāko iedzīvotāju ienākumi bija 6,2 reizes lielāki nekā 20% vistrūcīgāko iedzīvotāju.