Valsts finansēto studiju vietu skaits 2018.gadā Ventspils Augstskolā (VeA) ir sasniedzis 548 studiju vietas, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) dati. Augstskolu vidū VeA, kas ir viena no mazākajām augstskolām Latvijā, tas ir devītais lielākais valsts piešķirtais atbalsts.

Vislielākais valsts finansēto studiju vietu skaits ir Rīgas Tehniskajai universitātei – 6070 vietas. Seko Latvijas Universitāte (4922) un Rīgas Stradiņa universitāte (3256).

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, par diviem miljoniem eiro pieaudzis pieejamais finansējums valsts finansētajām studiju vietām IZM augstskolām un koledžām. Pieaugot akadēmiskā personāla minimālajam atalgojumam un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas likmei, vienas studiju vietas bāzes izmaksas ir palielinājušās no 1393,11 eiro 2017.gadā līdz 1458,51 eiro 2018.gadā, norāda IZM.

Akadēmiskā personāla minimālā atalgojuma un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas likmes pieaugums ir ļāvis nodrošināt lielāku katras budžeta vietas finansējumu, saglabājot kopējo vietu skaitu aptuveni 2017.gada līmenī. IZM, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Kultūras ministrijas padotībā esošajās augstskolās un koledžās 2018.gadā kopumā ir pieejamas 26 327 budžeta vietas.

“Valsts finansēto studiju vietu sadalē prioritārs atbalsts tiek nodrošināts eksaktajām jeb STEM zinātņu jomām. Tās ir jomas, pēc kuru speciālistiem pieprasījums jau šobrīd pārsniedz piedāvājumu. Studijas šajās programmās ir arī dārgākās, tāpēc nepieciešams valsts ieguldījums,” uzsver IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa.

Salīdzinājumā ar 2017.gadu, ir veiktas arī izmaiņas budžeta vietu sadalījumā starp studiju programmām, ņemot vērā to atbilstību tautsaimniecības attīstības prognozēm, augstskolu stratēģiskajai specializācijai un valsts budžeta līdzekļu efektīvam ieguldījumam. Būtiski faktori ir arī studiju programmu akreditācijas ilgums, priekšroku budžeta vietu piešķīrumā dodot uz sešiem gadiem akreditētajām studiju programmām, jaunie principi tematiskajā grupā Izglītība, kur studiju vietas tiks salāgotas ar pāreju uz konceptuāli jaunu skolotāju sagatavošanas sistēmu augstskolās, kā arī ciešāka doktorantūras studiju programmu sasaistei ar pētniecības rezultātiem, skaidro ministrija.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA