Varēs atgūt nodokļa pārmaksu arī par bērnu interešu izglītību

1364
Autors: SXC
Autors: SXC

Sākot ar 2017.gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi varēs atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa arī no tās summas, kas šogad būs samaksāta par bērnu interešu izglītību.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina vecākus vai citus ģimenes locekļus, šogad maksājot par bērnu interešu izglītību, uzkrāt un saglabāt maksājumus apliecinošos dokumentus – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas u.tml.

Nodokļa atmaksa pienāksies par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai, informē VID.

Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestāde, ir pieejama Izglītības iestāžu reģistrā. Savukārt par pašvaldības izsniegtajām licencēm jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā.

Maksājumu apliecinošajā dokumentā obligāti jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).

Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem jāiesniedz tam no vecākiem, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.

Lai maksājumus apliecinošos dokumentus uzkrātu pakāpeniski un nākamā gada martā tos būtu ērti uzreiz pievienot gada ienākumu deklarācijai, VID aicina izmantot VID mobilo aplikāciju “Attaisnotie izdevumi”. Izmantojot šo aplikāciju, iespējams saņemto maksājumu apliecinošo dokumentu (čeku, kvīti u.c.) uzreiz nofotografēt un nosūtīt VID, kur tas nonāk VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Gada ienākumu deklarācija/Attaisnoto izdevumu dokumenti”. Nākamā gada martā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, gada laikā uzkrātie maksājumus apliecinošie dokumenti tiks automātiski saskaitīti un iekļauti personas deklarācijā.

Šī aplikācija vienkāršo gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu arī tiem nodokļu maksātājiem, kuri vēlas saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu arī par citiem attaisnotajiem izdevumiem – ārstniecību, izglītību, iemaksām pensiju fondos u.c.

Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību (tostarp interešu izglītību) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2016.gadā ir 215 eiro. No 2017.gadā samaksātā varēs saņemt nodokļa pārmaksu 23% apmērā. Ja gada laikā samaksātā summa par minētajiem izdevumiem būs lielāka par 215 eiro, izdevumu pārsnieguma daļu varēs pārcelt uz nākamajiem pieciem gadiem. Ja gada ienākumu deklarācija tiek iesniegta elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, summas atlikums tiek aprēķināts un pārcelts automātiski.