SIA VARS ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu grozījumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Ventspilī, kuru Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde ir arī pieņēmusi. Saskaņā ar kārtību, par izmaiņām B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā ir jārīko sabiedriskā apspriešana. Tā sākotnēji bija paredzēta 17. martā plkst. 17 Ventspils prāmju termināla telpās, taču tagad, ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, tā ir pārcelta uz vēlāku laiku. Sabiedriskā apspriešana ir pagarināta līdz 14. aprīlim, informēja pašvaldība.

Izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā ir saistītas ar uzņēmuma ieceri par jaunu pārkraujamu ķīmisko un naftas produktu iekļaušanu apgrozījumā.

SIA VARS galvenā saimnieciskā darbība ir ķīmisko produktu pieņemšana, uzglabāšana un izvešana. Līdz šim SIA VARS nodarbojās ar šķidro ķīmisko produktu — akrila nitrila transportēšanu, bet uzņēmums tagad plāno pārkraut jaunus ķīmiskos un naftas produktus. Tie tiks saņemti dzelzceļa cisternās un pārkrauti tankkuģu piestātnēs nr.34 un 35A. Produktus uzglabās sešos rezervuāros un uzglabāšana notiek zem slāpekļa spilvena. Kopējais kravu apgrozījums nepārsniegs 265 00 tonnu gadā, rezervuāros nepārsniegs 253 000 tonnas gadā. Mēneša laikā vienlaicīgi ir iespējams pārkraut maksimums trīs produktus. Acetona ciānhidrīnu pārkraušana paredzēta tikai uz kuģiem, neuzglabājot rezervuāros.

Uzņēmuma pamatkapitāls ir 1,639 mlj. eiro.

Ar iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties iedzīvotāju informācijas centrā, VVD Ventspils pārvaldē un internetā. Rakstiski priekšlikumi līdz 13. aprīlim vēl ir nosūtāmi VVD Ventspils pārvaldei.

30.03.2020 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com