Ventall Termināls plāno grozīt atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai

1315
Foto: Ventall Termināls
Foto: Ventall Termināls

SIA Ventall Termināls plāno veikt grozījumus atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai, tādēļ aicina iedzīvotājus uz sabiedrisko apspriešanu.

Uzņēmums skaidro, ka izmaiņas saistītas ar terc-butilmetilētera (MTBE), aromātisko ogļūdeņražu naftas produktu un bāzes eļļas apjoma palielināšanu. Piesārņojošās darbības vieta – Dzintaru ielā 66, Ventspils.

Sabiedriskā apspriešana par grozījumiem B kategorijas atļaujā Nr. VE14IB0004 notiks ceturtdien, 9.februārī, plkst.16 Ventspils reģionālās vides pārvaldes zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ventspils reģionālā vides pārvaldē līdz 2.martam.