Ventavas ciemā būves Zūru stadionu

1343

Ventspils novadā drīzā nākotnē būs par vienu sporta infrastruktūras objektu vairāk. Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Ventspils novada pašvaldības projektu par Zūru stadiona būvniecību Vārves pagasta Ventavas ciemā.

Projekta budžets ir 375 137 eiro, pašvaldības finansējums – 330 137 eiro. Projektu paredzēts ieviest no 28.jūnija līdz 15.decembrim.

Paredzams, ka jaunajā stadionā būs skrejceļš, tāllēkšanas bedre, futbola un volejbola laukums.

Pagaidām Vārves pagasta iedzīvotājiem nav sporta stadiona, kurā varētu nodarboties ar dažādām sportiskām aktivitātēm, bet cilvēku, kas vēlas sportot, ir daudz. Pagastā dzīvojošie bērni un jaunieši regulāri iegūst godalgas dažāda līmeņa sporta sacensībās, lielākie panākumi ir tieši vieglatlētikas disciplīnās. Pagasta iedzīvotāji ar labiem rezultātiem piedalās arī maratonos, pusmaratonos, stipro skrējienā un citās valsts mēroga aktivitātēs. Katru gadu Vārves pagastā organizē pagasta svētkus, kuros notiek sporta sacensības. Iedzīvotāji vēlas sportot arī brīvajā laikā, pagaidām šim nolūkam izmantojot nepiemērotas kvalitātes un drošības standartiem neatbilstīgas vietas. Lai sporta dzīve Vārves pagastā būtu vēl aktīvāka, nepieciešams sporta stadions ar skrejceļu, tāllēkšanas bedri, futbola un volejbola laukumu. Paredzams, ka jaunajā Zūru sporta stadionā varēs rīkot tikai vietēja, bet arī reģionāla mēroga sacensības.