Ventspils pilsētas dome plāno veikt grozījumus saistošajos noteikumos par aznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību, paredzot paaugstināt ienākumu līmeņus maznodrošinātā statusa piešķiršanai un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai pensionāriem un personām ar invaliditāti.

Kā skaidroja pašvaldības Sociālā dienesta pārstāve Kristiāna Lemberga, tiek strādāts pie tā, lai personas ar invaliditāti ar nelieliem ienākumiem nezaudētu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstus un citus pabalstus, kā rezultātā ievērojami pasliktinātos šo personu finansiālā situācija un dzīves kvalitāte kopumā, Ventspils pilsētas dome ieplānojusi, atbilstoši indeksam, ar kuru tiek palielinātas pensijas, palielināt visus trīs ienākumu līmeņus, kas saistošajos noteikumos noteikti pensionāriem un personām ar invaliditāti sociālās palīdzības saņemšanai.

Ar šī gada 1.oktobri ir palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 420 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka indeksē visas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 420 eiro apmēru, un pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 420 eiro, indeksē tikai daļu no piešķirtās summas – jau pieminētos 420 eiro. Izņēmums ir politiski represētās personas, I grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem indeksē visu pensijas apmēru, neatkarīgi no to apmēra. Indeksējamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie valsts pensijas.

09.10.2019 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay