Ventspilī paaugstinās sociālo pakalpojumu pieejamību

1362

Ventspils pilsētas dome nolēma atbalstīt Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektu.

Dalībai konkursā Digitālais centrs ir sagatavojis projektu “Viedo risinājumu attīstība sociālās atstumtības riskam pakļauto ļaužu aprūpē”. Projekta mērķis ir pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un nākotnē paaugstināt to pieejamību Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, izmantojot viedās tehnoloģijas. Projekta ietvaros plānots paplašināt Digitālā centra izstrādāto viedo sensoru tīklu, ar tiem aprīkojot sociālās aprūpes namu ,,Selga”, kā arī uzstādot tos dzīvesvietās tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus, taču nevēlas dzīvot sociālās aprūpes namā.

Sensoru tīkls nodrošinās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem operatīvu palīdzību – kritiena, ilgstošas nekustīgas pozas u.tml. gadījumos no sensoriem automātiski tiks nosūtīts trauksmes paziņojums sociālā nama personālam vai tuviniekiem, kā arī trauksmes signālu gadījumos, kad ir nepieciešama palīdzība, varēs nosūtīt arī pati persona.

Projekta galvenais partneris būs Klaipēdas Universitāte, projekta partneri būs Digitālais centrs kopā ar Ventspils pilsētas Sociālo dienestu un Klaipēdas pilsētas sociālās aprūpes nams.

Plānotais projekta kopējais apjoms EUR 941 176, no tā Digitālā centra un Sociālā dienesta budžets – EUR 412 000, 85% būs Eiropas Savienības finansējums un 5% valsts finansējums. Plānotais projekta realizācijas ilgums – 24 mēneši.