Saistībā ar pensiju indeksāciju no 1.oktobra Ventspils pilsētas dome lēmusi palielināt ienākumu līmeņa griestus – maksimālo ienākumu līmeni, līdz kuram vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēji Ventspilī var saņemt sociālo palīdzību.

Lai pensionāri ar nelieliem ienākumiem nezaudētu maznodrošinātā statusu un iespēju saņemt dzīvokļa un citus pašvaldības pabalstus, Ventspils dome lēmusi atbilstoši pensiju indeksācijai palielināt visus trīs ienākumu līmeņus, kas noteikti pensionāriem un personām ar invaliditāti sociālās palīdzības saņemšanai.

No 228,71 eiro līdz 238,75 eiro tiek palielināts ienākumu līmenis maznodrošinātā statusa piešķiršanai ģimenei, kurā visas pilngadīgās personas ir pensionāri, personas ar invaliditāti, bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņi turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai pilna laika klātienes studijas augstskolā.

Pašlaik spēkā esošais ienākumu līmenis 266,76 eiro apmērā līdz 278,47 eiro tiks palielināts vairāku palīdzības veidu piešķiršanai pensionāriem un personām ar invaliditāti, piemēram, pabalstam pacienta iemaksu daļējai segšanai un pabalstam mēnešbiļetes iegādei. Savukārt atsevišķi dzīvojošiem vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kurām nav likumīgo apgādnieku, šāds ienākumu līmenis nodrošina tiesības arī turpmāk saņemt dzīvokļa pabalstus un pabalstu aprūpei mājās.

Pašlaik spēkā esošais ienākumu līmenis 301,89 eiro apmērā tiek palielināts līdz 315,14 eiro tiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kurām līdz pensiju indeksācijai bija tiesības saņemt pabalstu medikamentu iegādei un pabalstus Lieldienās un Ziemassvētkos, lai šādu iespēju saglabātu arī turpmāk.

Pašvaldības aplēses liecina, ka, nepalielinot ienākumu līmeņus, 498 personas zaudētu tiesības saņemt pašvaldības sociālos pabalstus, ko tās līdz šim ir saņēmušas.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA