Lai sociālās palīdzības saņēmēji pēc pensiju indeksācijas nezaudētu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstu un citu pašvaldības palīdzību, Ventspils pilsētas dome ir veikusi attiecīgus grozījumus pilsētas saistošajos noteikumos.

Kā skaidroja pašvaldības Sociālā dienesta pārstāve Kristiāna Lemberga, ar grozījumiem noteikumos paredzēts palielināt ienākumu līmeņu apmērus, kas dod tiesības saņemt maznodrošinātas personas statusu un pašvaldības sociālos pabalstus pensionāriem un personām ar invaliditāti.

Pirmais ienākumu līmenis 277 eiro tiks piemērots maznodrošinātā statusa piešķiršanai ģimenei, kurā visas pilngadīgās personas ir pensionāri vai personas ar invaliditāti.

Otrais ienākumu līmenis 323 eiro tiek piemērots vairāku palīdzības veidu piešķiršanai pensionāriem un personām ar invaliditāti, piemēram, pabalstam pacienta iemaksu daļējai segšanai un pabalstam mēnešbiļetes iegādei. Savukārt atsevišķi dzīvojošiem vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kurām nav likumīgo apgādnieku, šāds ienākumu līmenis dos tiesības arī turpmāk saņemt dzīvokļa pabalstus un pabalstu aprūpei mājās.

Trešais ienākumu līmenis 365 eiro tiek piemērots tiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kam līdz pensiju indeksācijai bija tiesības saņemt pabalstu medikamentu iegādei, pabalstu piemājas uzkopšanai un pabalstus Lieldienās un Ziemassvētkos, lai šāda iespēja tiktu saglabāta arī turpmāk.

13.11.2019 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay