Ventspilī palielināts bērna piedzimšanas pabalsts

1559

Stājas spēkā grozījumi Ventspils pilsētas saistošajos noteikumos par pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanas kārtību, kas paredz palielināt bērna piedzimšanas pabalstu un ieviest jaunu pabalstu alergologa un alergologa-pulmonologa sniegto medicīnas pakalpojumu maksas kompensēšanai bērniem līdz trīs gadu vecumam.

Līdz šim bērna piedzimšanas pabalsta apmērs Ventspilī bija atkarīgs no ģimenes ienākumiem. Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes varēja saņemt pabalstu 171 eiro apmērā vai 86 eiro apmērā gadījumā, ja tikai viens vecāks ir deklarējies Ventspilī. Visas pārējās ventspilnieku ģimenes, kurām nav noteikts trūcīgo vai maznodrošināto statuss, bērna piedzimšanas pabalstu varēja saņemt 157 eiro apmērā vai 79 eiro apmērā gadījumā, ja Ventspilī deklarēts tikai viens no vecākiem.

No šodienas katra ventspilnieku ģimene, neatkarīgi no tās ienākumu līmeņa, par katru jaundzimušo saņems bērna piedzimšanas pabalstu 210 eiro apmērā, ja abi vecāki ir deklarēti Ventspilī, vai arī 105 eiro apmērā, ja tikai viens no vecākiem deklarēts pilsētā. Lai pretendētu uz pabalstu, vecākiem jābūt deklarētiem Ventspilī vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.

Lai ieviestu šīs izmaiņas, Ventspils pilsētas dome veikusi grozījumus saistošajos noteikumos Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā.

Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Ventspils pilsētas iedzīvotāju ierosinājumus pašvaldības programmai “Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta”. Programmas īstenošanas gaitā tika rīkota iedzīvotāju aptauja, kurā saņemti 336 ierosinājumi par dažādām jomām, tai skaitā arī ierosinājums palielināt bērna piedzimšanas pabalstu.

Aptaujā saņemti ierosinājumi arī par to, ka Ventspilī nepieciešams nodrošināt bērnu alergologa un bērnu neirologa pieņemšanas. Pašvaldība, reaģējot uz iedzīvotāju vajadzībām, ir piesaistījusi minētos speciālistus darbam Ventspilī, kā arī nolēmusi ieviest jaunu pabalsta veidu šo pakalpojumu kompensēšanai.

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka visiem Ventspilī deklarētajiem bērniem līdz trīs gadu vecumam par Ventspils poliklīnikā vai Ziemeļkurzemes slimnīcā saņemto alergologa pakalpojumu tiks piešķirts pabalsts šo izdevumu kompensēšanai 90% apmērā, bet ne vairāk kā 30 eiro par vienu apmeklējuma reizi. Jaunais pabalsts būs pieejams no šodienas.