Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka Ventspilī 1. februārī spēkā stājas jaunie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, kas kopumā ir par 1 % jeb 2 centiem par kubikmetru zemāki nekā iepriekšējie tarifi. Līdz ar izmaiņām Ventspils ūdenssaimniecības tarifs tagad ir ceturtais zemākais valstī.

Ventspilī no šā gada 1. februāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir 0,93 eiro par kubikmetru, kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,32 eiro par kubikmetru, bet  kopā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs ir 2,25 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Jaunos tarifus jāņem vērā martā, norēķinoties par februārī saņemtajiem pakalpojumiem.

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar kredītu pamatsummas maksājumu un elektroenerģijas izmaksu samazinājumu, dažādu pakalpojumu, materiālu un citu saimnieciskās darbības izmaksu pieaugumu, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazināšanos. Neskatoties uz dažādām pieaugošajām pakalpojuma nodrošināšanas izmaksām, ūdenssaimniecības uzņēmums “ŪDEKA” radis iespēju tarifu kopumā nedaudz samazināt. Galvenokārt tas kļuvis iespējams pateicoties īstenotajiem energoefektivitātes pasākumiem – pērn izbūvētajām divām saules paneļu stacijām teritorijā pie Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un Notekūdeņu attīrīšanas kompleksā, kā arī nomainītajām notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas iekārtām.

Pašvaldības SIA ”ŪDEKA” aicina tos klientus, kuri vēl nesaņem rēķinus un maksājumus veic, izmantojot internetbankas definētos maksājumus vai abonentu grāmatiņas, maksājumus par janvāra mēnesi veikt savlaicīgāk – ne vēlāk kā līdz 10. februārim.

 

1.02.2024. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: Pixabay