Šodien plkst.17 Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes telpās notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme saistībā ar SIA Ventstone Complex ieceri Ventspilī būvēt sašķidrinātās dabasgāzes krātuves termināli, kā arī izbūvēt gāzes cauruļvada sistēmu un koģenerācijas staciju. 

Plānots, ka sašķidrinātās dabas gāzes krātuves termināli, gāzes cauruļvadu sistēmu un koģenerācijas staciju izbūvēs Ventspils brīvostas teritorijā Ziemeļu molā 1, Dzintaru ielā 66A, 68 un 70.

Plānots, ka terminālī notiks sašķidrinātās dabasgāzes saņemšana no tankkuģiem, uzglabāšana un iztvaicēšana padošanai gāzveida stāvoklī pa gāzes vadiem patērētājiem.

Īstenojot projektu divās kārtās, plānots uzbūvēt divus sašķidrinātās dabasgāzes uzglabāšanas rezervuārus. Katra rezervuāra maksimālais tilpums būs līdz 20 000 kubikmetru. No tankkuģiem izsūknētā sašķidrinātā dabasgāze pirms regazifikācijas un tālākas piegādes patērētājiem, proti, ostas teritorijā strādājošajiem uzņēmumiem un jaunbūvējamai koģenerācijas stacijai tā tiks uzglabāta sašķidrinātā agregātstāvoklī. Regazifikācijai tiks uzstādīts dabasgāzes apkures katls.

Kopējais gāzes cauruļvadu garums būs no 2,3 līdz četriem kilometriem. Tas būs atkarībā no tā, kur atradīsies koģenerācijas stacija.

Pirmā būvniecības kārta plānota laikā no 2019. līdz 2023.gadam, kad izbūvēs pirmo sašķidrinātās dabasgāzes uzglabāšanas rezervuāru, uzstādīs pārkraušanas un bunkurēšanas aprīkojumu, regazifikācijas un citas nepieciešamās iekārtas, izbūvēs gāzes cauruļvadu sistēmu un koģenerācijas stacijas pirmo kārtu.

Otrajā kārtā pēc 2023.gada plānots uzbūvēt otru sašķidrinātās dabasgāzes uzglabāšanas rezervuāru un uzstādīt papildu iekārtas sašķidrinātās dabasgāzes izsūknēšanai un pārkraušanai, palielinot gāzes piegādes apjomus patērētājiem, kā arī īstenot koģenerācijas stacijas otrās kārtas būvdarbus.

Priekšlikumus vai viedokļus ikviens var rakstiski iesūtīt līdz 31.decembrim uz pasta adresi: Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045; SIA Ventstone Complex, Z.A. Meirovica bulvāris 16-2a, Rīga, LV-1050.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA