Šovasar Ventspils izglītības iestādes remontos tērēs 650 000 eiro

1241

Noslēdzoties mācību gadam, Ventspils izglītības iestādēs tiks uzsākti remontdarbi. Šogad Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde ar pašvaldības finansējumu pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs plāno veikt remontdarbus 650 000 eiro apjomā. Tāpat tiks veikts inventāra remonts izglītības iestāžu teritorijās, kā arī izglītības iestāžu fasāžu, jumtu un ieejas mezglu remonts.

Daļa remontdarbu ir paveikti jau pirms mācību gada noslēguma – 1.pamatskolā un 6.vidusskolā ir veikta starpstāvu pārseguma stiegrojumu korozijas novēršana, 2., 3., 4. un 6.vidusskolā – ventilācijas ierīkošana ķīmijas kabineta laboratorijas reaģentu skapjiem, bet Ventspils Jaunrades nama baleta zālē ir nomainīti spoguļi. Šobrīd pie 4.vidusskolas tiek atjaunots žogs, savukārt 6.vidusskolā notiek jumta remonts.

Šogad tiks remontētas deviņas pirmsskolas izglītības iestāžu grupiņas.

Tāpat vasarā 1.pamatskolā notiks teritorijas labiekārtojuma būvdarbu 1.kārta, kurā tiks veikts skolas priekšlaukuma labiekārtojums, 2.vidusskolā turpināsies jau pagājušajā gadā iesāktā ūdens un kanalizācijas tīklu atjaunošana, bet skolas 5.kabinetā tiks balsināti griesti. 4.vidusskolā tiks pārlakota sporta zāles grīda, kā arī uzstādīta trauku mazgājamā mašīna skolas virtuvē. Vakara vidusskolā rīcības programmas 4.kārtas ietvaros izbūvēs interneta komunikāciju tīklu 13 mācību klasēs, kā arī aktu zālē, sporta zālē, bibliotēkā, kancelejā, skolotāju istabā, logopēda un psihologa kabinetos. Arī Ventspils Mākslas skolā šīs pašas rīcības programmas ietvaros tiks izbūvēts internet komunikāciju tīkls skolotāju istabā, kompozīcijas, mākslas valodas pamatu, zīmēšanas klasēs un datoru telpā. Pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis notiks teritorijas labiekārtojuma būvdarbu 1.kārta (labiekārtos abus iestādes iekšpagalmus un izbūvēs apgaismojumu teritorijā), bet pirmsskolas izglītības iestādē „Vāverīte” notiks sporta zāles palīgtelpas remonts. Šo remontdarbu uzsākšanas laiks būs zināms tiklīdz būs pabeigta iepirkumu procedūra.