Ventspils augstskola atjauno sadarbību ar RISEBA un Banku augstskolu

1125
Autors: Ventspils augstskola
Autors: Ventspils augstskola

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA un Banku augstskolas (BA) kopīgās doktora studiju programmas Biznesa vadība tika parakstīts sadarbības līgumus starp Ventspils augstskolu, RISEBA un BA.

Ventspils augstskola savulaik doktora studiju programmu īstenoja kopā ar RISEBA un BA, taču kopš 2015.gada VeA programmu pārveidoja un turpināja īstenot atsevišķi. Parakstītais līgums sniegs iespēju augstskolai atjaunot sadarbību ar RISEBA un BA doktorantūras studiju programmas īstenošanā, tādējādi stiprinot studiju programmas kvalitāti, nodrošinot Ventspils augstskolas doktorantiem plašākas iespējas komunikācijai un domu apmaiņai ar pasniedzējiem un sadarbības augstskolu doktorantiem. Šīs kopīgās studiju programmas īstenošanā nozīmīgs atbalsts ir arī Rīgas Ekonomikas augstskola (REA/SSE Riga) un Kaizerslauternas Lietišķo zinātņu augstskola.

Sadarbības līgums paredz VeA doktorantiem iespēju apgūt doktorantūras studiju kursus sadarbības augstskolās – RISEBA un BA, kā arī Ventspils augstskolas doktorantiem ir iespēja aizstāvēt promocijas darbus RISEBA Promocijas padomē. Doktorantiem un docētājiem tiek nodrošināta pieeja visu sadarbības augstskolu bibliotēku resursiem un viņi var apmeklēt RISEBA un BA doktorantiem organizētos seminārus. Pamatojoties uz sadarbības līgumu, VeA doktoranti var izvēlēties promocijas darbu vadītājus arī no RISEBA un BA akadēmiskā personāla vidus.