Ventspils augstskolā notiks Latvijas Studentu apvienības sēde

1302
Autors: Ventspils augstskola
Autors: Ventspils augstskola

Svētdien, 21.augustā, Ventspils augstskolā notiks Latvijas Studentu apvienības (LSA) izbraukuma Domes sēde. Domes sēdē tiks lemts par 16 dažādiem aktuāliem jautājumiem, kuri skar Latvijas studentu intereses.

Tā kā šī būs izbraukuma sēde, tad viesi Ventspilī ieradās jau sestdien, lai piedalītos vairākās darbnīcās par aktuālajām Latvijas studentu tēmām, kā arī lai iepazītos ar Ventspils augstskolu un dotos ekskursijā pa Ventspili.

LSA Domes sēdes ir atvērtas un tās var apmeklēt jebkurš interesents. Sēžu laikā ir iespēja izteikt savu viedokli, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus. Plānots, ka sēdē piedalīsies aptuveni 60 studentu no visām Latvijas augstākās izglītības iestāžu studentu pašpārvaldēm.

LSA ir biedrība, kura pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Studentu apvienības biedri ir Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes, šobrīd LSA darbojas 31 studējošo pašpārvalde. Ventspils Augstskolas Studentu padome arī ir LSA biedre.