Ventspils augstskola sadarbosies ar Ventspils Valsts 1.ģimnāziju

1296

Ceturtdien, 25.augustā, Ventspils augstskolas rektora vietas izpildītājs Kārlis Krēsliņš un Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktore Pārsla Kopmane parakstīs sadarbības līgumu. Līgums paredz abām pusēm sadarboties nozares izglītības procesa nodrošināšanā, popularizēšanā un attīstības veicināšanā.

Ventspils augstskola, sadarbojoties ar Ventspils Valsts 1.ģimnāziju, plāno palīdzēt organizēt teorētiskās un praktiskās nodarbības skolēniem, tostarp nodarbības organizēt VeA laboratorijās. Sadarbība plānota arī zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, piedāvājot skolēniem tēmas datorzinātnēs, elektronikā, ekonomikā un biznesā, kā arī piesaistot zinātniski pētniecisko darbu vadītājus tēmu izstrādes nodrošināšanai. Viens no sadarbības punktiem paredz veicināt pedagoģisko sadarbību starp abām iestādēm, kā arī profesionālās orientācijas pasākumu organizēšana.

Tikšanās laikā augstskolas pārstāvji kopā ar Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas vadību pārrunās aktualitātes nozarē un turpmāko savstarpējo sadarbību izglītības jomā. Sadarbības līgumi ar izglītības iestādēm sniedz iespēju palielināt Ventspils augstskolas konkurētspēju, zinātnes un pētniecības attīstību, kā arī ieinteresē skolēnus izvēlēties studijas Ventspils augstskolā.