2020.gada pirmajos 6 mēnešos Ventspils brīvostā strādājošie termināļi pārkrāvuši 6,8 miljonus tonnu kravu. Lielāko ietekmi uz kravu apjomu ostā atstājušas izmaiņas akmeņogļu pārkraušanā, kas Ventspils ostā tirgus konjunktūras izmaiņu un arī siltās ziemas dēļ būtiski samazinājusies. Tikmēr ģenerālkravu apjoms ostā pat nedaudz palielinājies. Brīvostas pārvaldes pamatdarbības ieņēmumi pirmajā pusgadā bija 8,9 miljoni eiro.

2019.gadā akmeņogles Ventspils ostā bija gandrīz trešā daļa visu kravu. 2020.gada pirmajā pusē pieprasījumu pēc akmeņogļu kravu apstrādes Ventspilī ietekmēja ne vien Krievijas politika pārorientēt kravas uz savām ostām, bet arī siltā ziema un Covid-19 krīzes izraisītā rūpnīcu darba bremzēšanās.  6 mēnešos Ventspils ostā pārkrauti tikai 245 tūkstoši tonnu akmeņogļu, kas ir par 3,6 miljoniem tonnu jeb 94% mazāk nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā.

“Tas, ka akmeņogļu kravas Latvijas ostās nebūs vai būs ļoti maz, bija zināms jau sen, tāpēc šī brīža situācija mums nav pārsteigums. Šobrīd ir svarīgi, lai termināļi būtu gatavi elastīgi pielāgoties jaunajai situācijai, meklēt jaunus kravu segmentus, pārskatīt tarifus. Ventspils brīvostas pārvalde no savas puses dara un darīs visu iespējamo, lai sniegtu savu atbalstu, bet jāsaprot, ka ar kravu pārkraušanu nodarbojas privāti termināļi, kurus pārvalde nekā ietekmēt nevar,” uzsver Ventspils brīvostas pārvaldnieks Andris Purmalis.

Arī naftas produktu segments zemo tirgus cenu dēļ atrodas stagnācijā, kā rezultātā tirgū ir pieprasījums pēc uzglabāšanas jaudām, kas samazina šī produkta pārkraušanu daudzās pasaules ostās. Ventspilī, kur naftas produkti ir lielākā kravu grupa, pirmajā pusgadā pārkrauti 4,3 miljoni tonnu naftas produktu, kas ir par 9% mazāk nekā pirms gada.

Vienlaikus ģenerālo kravu – Ro-Ro un kokmateriālu apjomu izdevies saglabāt pagājušā gada līmenī un pat nedaudz palielināt. Kokmateriālu kravu apjoms palielinājies par 25%. Palielinājies arī pārkrauto rapša, koksnes, kliju, cukurbiešu granulu, kūdras, šķeldas kravu apjoms, kas neatstāj būtisku ietekmi uz kopējo kravu apjomu, bet ir pozitīva tendence no kravu diversifikācijas viedokļa.

No Ventspils brīvostā strādājošajiem termināļiem, salīdzinot ar pagājušo gadu, vislabākos rādītājus uzrādījis AS “Ventbunkers”, kas palielinājis kravu apjomu par 28%. Par 20% vairāk nekā pirms gada pārkrauts SIA “Ventplac” kokmateriālu pārkraušanas terminālī.

Ventspils brīvostas pārvaldes pamatdarbības ieņēmumu lielāko daļu veido ostu maksas, kas tiek maksātas par ostā ienākušajiem kuģiem. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi ir no zemes, piestātņu un telpu nomas. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kritušies ieņēmumi no ostu maksām kravu samazinājuma dēļ  un rūpniecības uzņēmumu telpu nomas, ko daļēji var skaidrot ar Covid-19 izraisīto krīzi. Ieņēmumus no zemes un piestātņu nomas izdevies saglabāt līdzvērtīgā apjomā. Kopumā pirmajā pusgadā ienākumi no pamatdarbības bija 8,9 miljoni eiro. Paralēli tiek pārskatīta budžeta izdevumu sadaļa administrācijai, teritoriju uzturēšanai, apsaimniekošanai un mārketingam, lai brīvostas pārvaldes darbu padarītu efektīvāku un ieņēmumu daļu maksimāli varētu novirzīt infrastruktūras būvniecības projektu kredītu atmaksai.

Ventspils brīvostas pārvalde ir Ventspils ostas un rūpniecisko teritoriju attīstītājs, kuras pienākums ir uzturēt un padziļināt kuģošanas kanālu, uzraudzīt kuģošanas drošību ostā, uzturēt un atjaunot ostas infrastruktūru un veikt citas darbības, lai nodrošinātu privātajiem termināļiem, stividorkompānijām, kā arī rūpnieciskajiem uzņēmumiem vislabākos apstākļus biznesa attīstībai.

Kā jau ziņots, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju rezultātā Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu izveidot AS “Ventas osta”, kas ar laiku pārņemtu Ventspils brīvostas pārvaldes funkcijas. Ventspils brīvostas valde un pārvalde sadarbībā ar AS “Ventas osta” dara visu, lai pārmaiņu process nekādā veidā neapgrūtinātu ostas uzņēmumu darbību. Par visām izmaiņām uzņēmēji tiks laikus informēti.

13.07.2020 / Autors: Ventspils Brīvostas pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs