2021.gadā Ventspils brīvostā sasniegts vēsturiski lielākais Ro-Ro (ar prāmjiem pārvadāto) vienību skaits un svars, t.i. –  93 098 kravas vienības, kas kopā veido 2,3 miljonus tonnu, un ir par 6% vairāk nekā 2020.gadā. 

20% no Ventspils brīvostas kopējā kravu apjoma tiek pārvadātas prāmju līnijā Ventspils – Nīneshamna. Tas ir īsākais ceļš ar prāmi pāri Baltijas jūrai šajā reģionā, veidojot Ventspili par galveno Latvijas transporta ceļu uz Stokholmu, Zviedrijas centrālo daļu un Norvēģijas saimnieciskās darbības centriem. 64% visu Ro-Ro kravu Latvijā 2021.gadā tika vestas caur Ventspili.

Par 31,5%, salīdzinot ar 2020.gadu, palielinājies ar prāmjiem ceļojušo pasažieru skaits, bet par 51% – vieglo auto skaits. 2021.gadā līniju no Ventspils izmantoja 204 843 pasažieri un tika braukts ar 60 055 auto. Tomēr šie rādītāji pagaidām vēl atpaliek no 2019.gada, kad bija pasažieru skaita rekords Ventspils ostā. 

2021.gada sākumā prāmju operators Stena Line un Ventspils brīvostā strādājošais Noord Natie Ventspils Terminals (NNVT) parakstīja līgumu uz 20 gadiem, vienojoties par pastāvīgu prāmju satiksmi no Ventspils brīvostas. NNVT valdes priekšsēdētājs ir Aivars Gobiņš. Kā vizuāli uzskatāmākais lielo attīstības plānu simbols no Ventspils sāka kursēt 222 metrus garais prāmis Stena Scandica, kas ir par 30% ietilpīgāks nekā iepriekšējie. Turklāt septembrī Stena Line paziņoja par divu pilnīgi jaunu prāmju piesaisti Ventspils līnijai no 2022. gada. Šie jaunie E-Flexer tipa prāmji būs 240 metru gari un ļaus palielināt kravas ietilpību par 25% un pasažieru salona ietilpību par 33%.

2021.gadā Ventspils brīvostā strādājošie termināļi kopā pārkrāva 11,1 miljonu tonnu kravas. Elastīgi pielāgojoties tirgus apstākļiem, termināļiem izdevies palielināt vietējo kravu īpatsvaru ostas kravu apjomā. Gada laikā Ventspils brīvostā apkalpoti 1310 kravas kuģi, no tiem 1007 sauskravas kuģi un 303 tankkuģi. Ostu maksas, ko maksā kuģi, kas ienāk Ventspils ostā, ir galvenais Ventspils brīvostas pārvaldes ienākumu avots, kas ļāvis veiksmīgi turpināt gan ostas, gan industriālās teritorijas infrastruktūras projektus, kas ir būtiski svarīgi arī Ventspils pašvaldībai. Pašvaldības budžetu Ventspils brīvostas pārvalde pagājušajā gadā papildinājusi ar vairāk nekā 864 tūkstošiem eiro no ostu maksām.  Ielu, laukumu un apstādījumu uzturēšanā Ventspils brīvostas pārvalde izlietojusi ap 1,15 miljoniem eiro, pievedceļu atjaunošanā ieguldīts vairāk nekā miljons eiro. 2021.gadā pabeigta Ventspils ostas Ziemeļu mola gandrīz 13 miljonu eiro vērtā atjaunošana, bet industriālajā teritorijā darbu sākušas divas jaunas pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma būvētas rūpnīcas.

 

19.01.2022. / Autors: Ventspils Brīvostas pārvalde/Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspils Brīvostas pārvalde