Ventspils Brīvostas pārvalde (VBP) varēs saņemt valsts aizdevumu 15,3 miljonu eiro apmērā, paredz Saeimas atbalstītie grozījumi Ventspils brīvostas likumā. Aizdevums nepieciešams kredītiestāžu izsniegto būvniecības kredītu pārkreditēšanai un sākto būvniecības projektu kreditēšanai.

Nepieciešamība pēc Valsts kases aizdevuma iesākto Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto ostas infrastruktūras attīstības projektu realizācijai, Ventspils Brīvostas pārvaldei  radās vairāku nozīmīgu apstākļu – pasaules ekonomiskās situācijas, tranzīta kravu krituma un kopējo tirgus konjunktūras izmaiņu, kā arī ASV OFAC sankciju izraisīto pārmaiņu procesa dēļ. Kā Saeimas sēdes laikā izteicās Saeimas deputāts, Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns (JKP), pašreizējā situācija lielā mērā radusies tādēļ, ka “iepriekšējos laikos gan ostas vadība, gan pašvaldība daudzus gadus nav bijusi tālredzīga un nav prognozējusi, ka tranzīts Latvijā un ostas pārkrautie apjomi varētu arī samazināties, kā rezultātā varētu samazināties arī naudas plūsma ostā.”

Deputāts arī pauda, ka pēc Ventspils brīvostas iekļaušanas ASV sankciju sarakstā bankām vairs nav interese sadarboties ar ostu, un tādēļ arī radusies nepieciešamība pēc aizņēmuma Valsts kasē. Tāpat Jānis Butāns norādīja, ka Valsts kases aizdevums VBP nebūs slogs nodokļu maksātājiem, jo “osta nodrošinās kredīta maksājumus atbilstoši noteiktajam kredītlīgumam, noteiktajam grafikam, noteiktajiem procentiem un maksājumiem”.

Jāatzīmē, ka valdība jau jūnijā atbalstīja grozījumus Ventspils brīvostas likumā, kas nosaka, ka finanšu ministrs valsts vārdā izsniegs aizdevumu Brīvostas pārvaldei kredītiestāžu izsniegto būvniecības kredītu pārkreditēšanai un sākto būvniecības projektu kreditēšanai. Saskaņā ar Saeimas lemto, aizdevumu VBP atļauts izsniegt, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu, kurā noteikti valsts aizdevuma izsniegšanas nosacījumi un to akceptējusi arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.

Pēc VBP informācijas 2020. gada jūnijā iestājas kredītu atmaksas termiņš četriem Brīvostas pārvaldes kredītiem 8,3 miljonu eiro apmērā par objektiem, kas jau ir nodoti ekspluatācijā. Minētie aizdevumi izmantoti Ventspils brīvostas industriālā parka jaunu ēku būvniecībai, pievedceļu ostas teritorijai un industriālajām zonām izbūvei, ostas kanāla krasta nostiprināšanai un citiem infrastruktūras projektiem. Līgumos bija atrunāta iespēja pagarināt kredītu atmaksas termiņu par trīs gadiem, ko VBP plānoja izmantot, taču iepriekš minēto apstākļu dēļ bankas šādu iespēju atteica. Arī citas bankas atteicās refinansēt kredītlīgumus, paužot viedokli, ka nepieciešams pārliecinošs valsts atbalsts Ventspils brīvostas agrāko saistību pārņemšanai. Papildus 8,3 miljonu eiro kredītsaistību pārfinansēšanai VBP nepieciešami arī 7 miljoni eiro iesākto ES Kohēzijas fondu projektu – pievedceļu būvniecības, hidrotehnisko būvju atjaunošanas un rūpniecisko ēku būvniecības – īstenošanai.

VBP pārstāvji norādījuši, ka, ņemot vērā pārmaiņu procesus tranzīta nozarē, Ventspils ostas darbībā un pārvaldē, VBP uzsākusi kompleksu izmaksu samazināšanas programmu. Savukārt ES fondu līdzfinansēto VBP infrastruktūras attīstības projektu analīze un efektivitātes izvērtējumā gūtie atzinumi pamato valsts atbalsta nepieciešamību VBP kopējās finanšu situācijas neatliekamai stabilizēšanai. Proti, iepriekšējos gados VBP uzņēmusies augstu finanšu slogu, kas pašreizējās globālās ekonomiskās krīzes un citu nevēlamu faktoru rezultātā pašas spēkiem nav atrisināmas. Diemžēl VBP iepriekšējā vadība nebija pietiekami novērtējusi kredītsaistību apkalpošanas riskus, netika veidots finanšu drošības spilvens, kas nodrošina kredītsaistību izpildi ārkārtas krīzes situācijā.

Jau ziņojām, ka VBP par 20% samazināti kārtējie izdevumi teritoriju uzturēšanai, apsaimniekošanai un apsardzei, kā arī samazināti mārketinga izdevumi. Tāpat tiek būtiski koriģēta investīciju programma, turpinot tikai ar ES līdzfinansējumu īstenotos projektus, kuru iesaldēšana vai pārtraukšana radītu lielāku negatīvu efektu.

23.07.2020/Autors:Ventspilnieks.lv/Publicitātes foto