Ventspils brīvostā no 2019.gada 1.janvāra pieaugs maksa par kuģu ienākšanu ostā un par tauvošanās darbu izpildi atbilstoši kuģa bruto tonnāžai būs jāmaksā par 50% vairāk nekā pašreiz, liecina oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis publicētais paziņojums par izmaiņām Ventspils brīvostas maksās.

Tonnāžas maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās pēc likmēm. Jaunie noteikumi paredzēs, ka sauskravu kuģiem ar bruto tonnāžu līdz 10 000 un konteinerkuģiem, “ro-ro” jeb ritošā sastāva transportēšanas kuģiem, “ro-pax” kuģiem (kravas pasažieru kuģiem ar horizontālu kravas iekraušanu un izkraušanu), neatkarīgi no to bruto tonnāžas, kuri veic kravas operācijas ostā, izņemot kuģus, kuros krauj beramos minerālmēslus, pielieto likmi par katru iekrauto un/ vai izkrauto tonnu 0,83 eiro, kas ir par 0,06 eiro vairāk nekā pašreiz. Savukārt sauskravu kuģiem ar bruto tonnāžu 10 000 un vairāk, izņemot konteinerkuģus, “ro-ro” kuģus un “ro-pax” kuģus, par vienu tonnu būs jāmaksā 0,32 eiro līdzšinējo 0,30 eiro vietā, bet tankkuģiem neatkarīgi no bruto tonnāžas par vienu tonnu būs jāmaksā 0,38 eiro līdzšinējo 0,35 eiro vietā.

Kanāla maksa tiks aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās, paredzot, ka sauskravu kuģiem ar bruto tonnāžu 10 000 un vairāk vienu tonnu līdzšinējo 0,21 eiro vietā būs jāmaksā 0,23 eiro, bet tankkuģiem neatkarīgi no bruto tonnāžas par tonnu būs jāmaksā 0,24 eiro līdzšinējo 0,22 eiro vietā.

Tāpat paaugstināsies arī loču maksa, kas būs par 0,01 eiro par tonnu lielāka un sasniegs 0,11 eiro.

Savukārt maksa par tauvošanas darbu izpildi palielināsies par aptuveni 50%. Ja pašreiz par kuģi ar bruto tonnāžu līdz 500 tonnām jāmaksā 55 eiro, tad turpmāk tie būs 83 eiro. Kuģiem ar bruto tonnāžu no 501 līdz 2000 tonnām par operāciju būs jāmaksā 101 eiro līdzšinējo 67 eiro vietā. Par 2001 līdz 4000 tonnu smagu kuģi būs jāmaksā 119 eiro līdzšinējo 79 eiro vietā un par 4001 līdz 6000 tonnas smagu kuģi būs jāmaksā 146 eiro līdzšinējo 97 eiro vietā.

Par tauvošanos darbu izpildi kuģim, kura bruto tonnāža sasniedz 6001 līdz 10 000 maksa palielināsies no 109 eiro līdz 164 eiro, un kuģim ar bruto tonnāžu no 10 001 līdz 15 000 turpmāk par operāciju būs jāmaksā 200 eiro līdzšinējo 133 eiro vietā. Par 15 001 līdz 20 000 tonnas smagu kuģi līdzšinējo 157 eiro vietā būs jāmaksā 236 eiro, par 20 001 līdz 30 000 tonnas smagu kuģi 273 eiro līdzšinējo 182 eiro vietā, bet par 40 001 līdz 50 000 tonnas smagu kuģi tauvošanās darba izpilde izmaksās 363 eiro līdzšinējo 242 eiro vietā. Par tauvošanos kuģiem, kuru bruto tonnāža pārsniedz 50 001, turpmāk būs jāmaksā 410 eiro 273 eiro vietā.

Izmaiņas Ventspils brīvostas maksās stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

Kuģim, kas ienāks Ventspils ostā pirms 2019.gada 1.janvāra, bet izies no ostas pēc minētā datuma, tiks piemērotas ostas maksas un maksas par pakalpojumiem, kādas bija spēkā pirms 2019.gada 1.janvāra.

Autors: LETA / Foto: LETA