Ventspils dienvidos plāno attīstīt jaunu tūrisma objektu būvniecību

1322
Autors: Ventspils pilsētas dome
Autors: Ventspils pilsētas dome

Ventspils dome piektdien nodeva publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Ventspils pilsētas dienvidrietumu teritorijas daļas lokālplānojuma projektu. Apstiprinot lokālplānojumu, Ventspils pilsētas dienvidrietumu teritorijas daļa būs plašāk izmantojama jaunu tūrisma objektu būvniecībai.

Lokālplānojuma izstrāde sākta ar mērķi Ventspils pilsētas dienvidrietumu teritorijas daļai precizēt Ventspils pilsētas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteikto funkcionālo zonējumu jeb plānoto atļauto izmantošanu.

Par lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiku un termiņiem informācija tiks sniegta atsevišķi.