Ventspils pilsētas dome nolēmusi palielināt pabalstu aprūpei mājās un veikt precizējumu attiecīgajos grozījumos saistošajos noteikumos par maznodrošinātas ģimenes vai personas statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā. Pabalsta apmērs pieaugs par 12 līdz 17 eiro, Ventspilnieks.lv uzzināja Sociālajā dienestā.

Tā vadītāja Una Lapskalna skaidroja, ka pabalsts līdzšinējo 30 eiro pieaugs līdz 42 eiro tām personām, kuras sevi daļēji aprūpē, bet no 43 eiro līdz 60 – personām, kuras sevi nespēj aprūpēt.

“Nereti pensionāri un personas ar invaliditāti veselības stāvokļa dēļ nespēj pilnvērtīgi nodrošināt savu personisko aprūpi un veikt dažādus ikdienas darbus, piemēram, iegādāties pārtiku vai medikamentus, veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem vai nodrošināt sev ēdienreizes. Īpaši aktuāli tas ir personām ar invaliditāti un pensionāriem bez apgādniekiem, kuri spētu palīdzēt,” skaidroja Sociālā dienesta vadītāja.

Ventspilī ikmēneša pabalstu aprūpei mājās var saņemt pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēti, atsevišķi dzīvojoši pensionāri un personas ar invaliditāti, ja izpildās šādi nosacījumi: persona veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi pilnībā vai daļēji aprūpēt, personas ienākumi nepārsniedz 340 eiro mēnesī, personai nav Civillikumā minēto apgādnieku.

Šī pabalsta izmaksai Ventspils pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetā bija paredzēti 45 000 eiro. Palielinot pabalstu aprūpei mājās, papildus šim mērķim tiek novirzīti vēl 18 000 eiro, tātad kopā šī pabalsta izmaksai Ventspils pilsētas dome 2021.gadā paredz līdzekļus 63 000 eiro apmērā.

07.07.2021 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com