Dzimšanas reģistrācija
Ventspils valstspilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā 2022. gadā reģistrēti 310 jaundzimušie – t.i. nedaudz vairāk, nekā 2021. gadā – 296 jaundzimušie. Pagājušajā gadā jaundzimušo zēnu skaits (164) bija lielāks, nekā meiteņu skaits (146) Iepriekšējā 2021. gadā starpība bija mazāka, taču tāpat, zēnu bija vairāk (zēni – 151, meitenes – 145).

Laulībā dzimuši 172 jaundzimušie, 122 bērniem ziņas par tēvu ierakstītas uz paternitātes atzīšanas iesnieguma pamata, t.i. bērna vecāki nav noslēguši laulību, un 16 bērni reģistrēti bez ziņām par tēvu.

Lielākā daļa no reģistrētajiem jaundzimušajiem dzimuši Ventspilī, Ziemeļkurzemes  reģionālajā slimnīcā (283), vairāki bērni dzimuši arī Kuldīgā (11), Liepājā (8) un Rīgā (6), viens jaundzimušais dzimis Jūrmalā un viens Ventspils novadā (mājdzemdībās).
Pirmie bērniņi ģimenē bija 118, 94 – otrie, 62 – trešie, 23 – ceturtie, 2 – piektie, 2 – sestie un 1 – astotais.

No visiem Ventspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem bērniem 239 (t.i. 77.1 %) dzīvesvieta  deklarēta  Ventspilī,  pārējie – citās pašvaldībās, no kurām visvairāk Ventspils novadā – 44 (t.i. 14.2%).

Laulību reģistrācija

2022.gadā Ventspils valstspilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 245 laulības – tas ir lielākais skaits reģistrēto laulību skaits kopš 2016.gada (2021. gadā bija 213, 2020. gadā – 199, 2019. gadā – 230). No minētā reģistrēto laulību skaita 4 bija noslēgtas baznīcās.
2022. gada laikā svinīgās laulību ceremonijas (ar viesiem un dzīvo mūziku) tika rīkotas 111 pāriem, lielākā daļa no tām notika Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē, bet 15 – ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām, t.sk. 13 – Livonijas ordeņa pili, 1 – Piejūras brīvdabas muzejā un 1 – jūras krastā. Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē, klātesot tikai laulājamiem un lieciniekiem, bez viesiem un bez muzikantiem, izvēlējās reģistrēt laulību 130 pāri.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā 2022. gada laikā saņemti 90 paziņojumi par laulību šķiršanu (2021. gadā – 100, 2020. gadā – 81).

Miršanas reģistrācija

Ventspils valstspilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā 2022. gada laikā reģistrēti 634 mirušie (2021. gadā bija 683, 2020. gadā – 624). Ventspilnieki no kopējā skaita bija 498 (t.i. 78,6%), Ventspils novada iedzīvotāji – 104 (t.i. 16.4%) un no citām vietām – 32 (5%).

Maina vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu

2022.gadā Ventspils valstspilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā saņemti 33 iesniegumi vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai (2021. gadā – 30, 2020. gadā – 23). Lielākais minēto iesniegumu skaits (21) bija par uzvārda maiņu, t.sk. 15 sievietes un 6 vīrieši. Uzvārda maiņas iemesli bija vēlme iegūt dzimto uzvārdu (7), iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu (6), iegūt tēva vai mātes uzvārdu (4) un arī sakarā ar apgrūtinātu iekļaušanos sabiedrībā (4).

Vārdu mainīt vēlējās sešas personas – 4 sievietes un 2 vīrieši, trijos gadījumos personas izvēlējās esošajam vārdam pievienot vēl vienu.

Tautības maiņu vēlējās sešas personas – 4 sievietes un 2 vīrieši. Tautību mainīja no krievs(-iete) uz latvietis(-iete) – 2 pers. un no krievs(-iete)  uz baltkrievs(-iete) – 4 pers.

 

20.01.2023. / Autors: Dzimtsarakstu nodaļa / Foto: Pixabay