Ventspils gada labākās skolotājas – Krūmiņa, Sproģe un Tērvide

2006

Piektdien svinīgā apbalvošanas ceremonija tika suminātas aizvadītā gada trīs labākās Ventspils skolotājas. Šogad gada skolotāja titulu ieguva trīs pedagogi: Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas mājturības un tehnoloģiju skolotāja Jonika Tērvide, Ventspils Centra sākumskolas klavieru skolotāja Sandra Sproģe un pirmsskolas izglītības iestādes Varavīksne skolotāja Vineta Krūmiņa.

Tērvide Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā strādā jau 23 gadus. Viņa šajā mācību gadā rezultatīvi sagatavojusi skolēnus pilsētas un valsts olimpiādēm. Pilsētas olimpiādē viņas audzēkne ieguva pirmo vietu, bet Latvijas 11. atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē pirmajā kārtā piedalījās piecas viņas audzēknes, visas skolnieces tika uzaicinātas arī uz olimpiādes otro kārtu Rīgā, kur T.Tīrmane ieguva otro vietu, bet vēl divas audzēknes – atzinību. Tērvide arī sagatavojusi sešas 10.klašu skolnieces zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanai Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā. Tāpat skolotāja audzēknēm palīdzējusi sagatavoties vairākām tekstildarbu izstādēm.

Sproģe Centra sākumskolā strādā kopš 2003.gada, bet pirms tam kopš 1986.gada strādājusi Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā. Pedagoģe ir klavieru skolotāja arī Ventspils Mūzikas skolā. Pedagoģe strādā pēc individuāli izstrādātas mācību programmas klavierspēlē 1.-6.klasēs un vada skolas trīs vokāli instrumentālos ansambļus: zvanu ansambli Saules zvani, vokāli instrumentālos ansambļus Jautrie draugi un Jautrie draudziņi.

Pateicoties skolotājas neatlaidīgajam darbam, viņas audzēkņi šajā mācību gadā guvuši augstus panākumus konkursos Kurzemes novadā un valstī – IV Rīgas starptautiskajā Jauno pianistu konkursā B.E.Mačtama ieguvusi pirmo vietu, E.E.Valdmane – pirmo vietu, Š.Šepte – otro vietu, V Rīgas starptautiskajā Jauno pianistu konkursā B.E.Mačtama ieguvusi pirmo vietu, Latvijas vispārizglītojošo skolu Jauno pianistu 19.festivālā B.E.Mačtama ieguvusi pirmo pakāpi, bet E.Vašuka – otro pakāpi, un daudzi citi panākumi. Šogad skolotāja organizējusi un piedalījusies 33 koncertos, viņas audzēkņi piedalījušies astoņos konkursos.

Savukārt Krūmiņa Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē Varavīksne strādā kopš tās atvēršanas – 1996.gada. Šogad sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi tika iesniegts un finansiāli atbalstīts projekts, kura ietvaros tika iestudēta Adolfa Skultes mini opera Pasaka par muļķa pelēnu. Šī bija Krūmiņas sen lolotā ideja, kuru realizējot, bija iesaistīti gan paši mazākie topošie muzikanti, gan Ventspils mūzikas vidusskolas koris Nošu planētas, gan skolotājas vadītais Ventspils pilsētas Mūzikas vidusskolas bērnu un jauniešu orķestris. Skolotāja ir ieviesusi jaunu svētku svinēšanas modeli, kurš guvis lielu atsaucību vecāku vidū. Tādi svētki kā Mātes diena un Ziemassvētki tika rīkoti visām iestādes ģimenēm kopā Pārventas bibliotēkā.