Ventspils gatavojas jaunam ūdenssaimniecības attīstības projektam

1265
Autors: PSIA ŪDEKA
Autors: PSIA ŪDEKA

Pašvaldības SIA ŪDEKA ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta īstenošanai.

Saskaņā ar 2015.gada novembrī Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijā nolemto, projekta programmā iekļauti pieci objekti, kuros paredzēts veikt kanalizācijas tīklu paplašināšanu kopā 1,5 km apmērā, ūdensvada tīklu paplašināšanu un pārbūvi kopā 1,4 km apmērā, kā arī izbūvēt vienu jaunu kanalizācijas sūkņu staciju un spiedvadu uz šo staciju 0,5 km apmērā.

Projekts paredz ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Robežu ielā no Graudu ielas līdz Rotas ielai, Mazās Priežu ielas posmā no Krustkalna ielas līdz nekustamajiem īpašumiem Ganību ielā 136 un 138, ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Zaķu ielas posmā no Vidusceļa līdz nekustamajam īpašumam Zaķu ielā 21, kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielas posmā no Durbes ielas līdz nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 4/6, ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Uzvaras ielas posmā no Muitas ielas līdz nekustamajam īpašumam Uzvaras ielā 5.

Atšķirībā no iepriekš realizētajām ūdenssaimniecības projekta kārtām, šoreiz no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda tiek segtas izmaksas par kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvniecību un rekonstrukciju, bet netiek segtas ūdensvada tīkla paplašināšanas izmaksas, tādēļ, nemainot Ventspils praksi ielu būvniecību veikt pilnā apmērā, sakārtojot pilnībā gan apakšzemes komunikācijas, gan labiekārtojot virszemes infrastruktūru, pašvaldības SIA ŪDEKA ūdensvada tīklu paplašināšanu projektā iekļautajos būvniecības objektos veiks par saviem līdzekļiem.

Kopējās projekta izmaksas pašreiz aprēķinātas ap 719 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), tajā skaitā Ventspils aglomerācijai pieejamais maksimālais Kohēzijas fonda finansējums kanalizācijas tīklu paplašināšanai – 335 000 eiro bez PVN. Pārējās izmaksas, kas nepieciešamas līdzfinansējumam un ūdensvada tīklu izbūvei un ko segs pašvaldības SIA ŪDEKA par pašu līdzekļiem, sastāda 383 000 EUR bez PVN.

Projekta iesniegums pašvaldības SIA ŪDEKA ir jāsagatavo un jāiesniedz CFLA līdz 20.oktobrim. Plānots, ka civiltiesisko līgumu ar projekta īstenošanas uzraugošo iestādi CFLA varētu noslēgt jau šogad, bet būvniecības un būvuzraudzības līgumus 2017.gada pavasarī, kad neilgi pēc tam varētu tikt uzsākti arī faktiskie būvdarbi.