Autors: Ventspilnieks.lv

Ventspils Digitālais centrs izsludinājis informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) projektu konkursa otro kārtu, kurā IKT nozares uzņēmumiem ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu jaunu IKT risinājumu izstrādei un ieviešanai. Kopējais atvēlētais finansējums ir vairāk nekā 90 000 eiro, portāls Ventspilnieks.lv uzzināja pašvaldībā.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu komercsabiedrībām, kas īsteno jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī, veidojot Ventspils pilsētu kā viedo tehnoloģiju centru.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz noteiktā atbalsta saņemšanu var komersanti un personas, kas Valsts Ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām: vieda pārvalde, vieda ekonomika, vieda mobilitāte, vieda vide, viedi iedzīvotāji vai vieda pilsētvide.

Viena IKT pilotprojekta maksimālā atbalsta intensitāte ir līdz 80% no attiecināmajām izmaksām. Minimālais atbalsta apjoms ir 2000 eiro, bet maksimālais apjoms – 15 000 eiro.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Ventspils Digitālajam centram elektroniski līdz 30.aprīlim.

IKT konkursa pirmajā kārtā atbalstu saņēma pieci no septiņiem pieteiktajiem projektiem. Kopējā piešķirtā summa bija 72 903 eiro. Visi pieteikumi saņēma maksimālo iespējamo atbalstu.