Ventspils koncertzāles būvniecībai pieteikušies trīs pretendenti

1186

Uz Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecību Komunālās pārvaldes izsludinātajā iepirkuma konkursā pieteikušies trīs pretendenti. Pagaidām gan nekāda plašāka informācija par pretendentiem un viņu iesniegtajiem piedāvājumiem vēl netiek sniegta, vispirms jānotiek pretendentu piedāvājumu izvērrtēšana atbilstoši noteiktai kārtībai.

“Mēs tik tiešām cerējām, ka būs plašāks piedāvājums,” sacīja Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs. “Jāsaprot gan, ka tās prasības, kas izvirzītas pret būvniekiem, bija gana nopietnas. Bija jābūt pieredzei līdzīga mēroga objektu būvniecībā. Tas varēja ienest savas korekcijas, bet jāuzsver, ka konkurss bija starptautisks un skaidrs, ka pasaulē ir ļoti daudz kompāniju, kas varētu izpildīt visas augstās prasības. Taču viņiem ir vajadzīgas darba rokas, nevedīs taču no ārzemēm.”

Jaunās ēkas būvniecības iepirkums paredz, ka ar uzvarētāju tiks slēgts līgums par mūzikas skolas ar koncertzāles funkciju būvniecību atbilstoši būvprojektam. Kopējā aptuvenā jaunbūvējamās ēkas platība ir 8000 kvadrātmetru. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā piedāvātā cena. Iepirkuma konkursa nolikumā ir arī noteikts, ka piedalīties var tādi pretendenti, kuru vidējais gada finanšu neto apgrozījums būvniecībā pēdējos trīs gados ir ne mazāks kā 40 miljoni eiro.

Projekta otro kārtu plānots noslēgt līdz 2018.gada 1.novembrim. Kopējās plānotās izmaksas ir ap 31,8 miljoniem eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Šīs ir ne vien būvdarbu izmaksas, bet arī autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā.

“Es jau saviem kolēģiem ieteicu, ka mums vēlreiz vajadzētu paskatīties, kādu mēs realizēsim kontroli pār būvniecības procesu. Tas nedrīkst būt epizodisks. Tam ir jābūt 24 stundas diennaktī. Pie katriem sīkumiem ir jābūt klāt profesionālam cilvēkam, kas precīzi fiksē – ir tas izdarīts vai nav,” komentēja Lembergs.

Būvprojekta realizācijai plānots piesaistīt finansējumu no vairākiem avotiem. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējums varētu veidot apmēram 12,6 miljonus eiro, bet no emisijas kvotu izsolīšanas finansējuma zema enerģijas patēriņa ēkas būvniecībai šis projekts pretendē uz 15 miljoniem eiro. Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums ir 4,2 miljoni eiro.

Kā zināms, Ventspils Mūzikas vidusskolai nav savu pastāvīgu un piemērotu telpu kopš 2014.gada, kad tā pārtrauca darbu bīstamā stāvoklī esošajā ēkā Pils ielā. Pašlaik mācības notiek dažādās pagaidu telpās daudzvien pilsētā.