Ņemot vērā augsto inflācijas līmeni Latvijā, komunālo pakalpojumu un darba algu izmaksu pieaugumu, kā arī veicot muzeja pakalpojumu cenu salīdzinājumu ar citiem Latvijas un tuvāko ārvalstu muzejiem, tika aktualizēts Ventspils muzeja pakalpojumu cenrādis.

Lai pilnveidotu un aktualizētu Ventspils muzeja pakalpojumu cenrādi atbilstoši esošajai situācijai, saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu un Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijas 2023. gada 8. jūnija ieteikumu un Finanšu komitejas 2023. gada 29. jūnija atzinumu, ceturtdien, 6. jūlijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma izteikt Ventspils pilsētas domes 2014. gada 11. aprīļa lēmuma Nr. 47 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” 3. pielikumu jaunā redakcijā. Jaunajā cenrādī nozīmīgākais pieaugums ir pakalpojumiem, kas saistīti ar vēsturiskās šaursliežu dzelzceļa tvaika lokomotīves izmantošanu, jo, salīdzinot ar citām valstīm, kur publiskā lietojumā pieejami šādi vēsturiskie spēkrati, Ventspils Mazbānīša biļešu cenas bija teju par 80 % zemākas. Vienlaikus cenu pieaugums ir arī muzeja gida un muzejpedagoģisko programmu pakalpojumiem, taču, ņemot vērā Latvijas un ārvalstu muzeju esošo piedāvājumu, arī jaunajā redakcijā Ventspils muzeja pakalpojumu cenas saglabāsies salīdzinoši zemākas.

 

11.07.2023. / Autors: Ventspils muzejs / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs