Ventspils notekūdeņu attīrīšanas kompleksā aerācijas baseinos, kuros notiek notekūdeņu attīrīšana ar aktīvo dūņu palīdzību, uzsākti plānoti remontdarbi – difuzoru membrānu un kondensāta mehānisma nomaiņa.

Jaunās membrānas ļaus efektīvāk bagātināt notekūdeņus ar skābekli, nodrošinot vienmērīgāku skābekļa sadali un piemērotāku vidi baktērijām. Remontdarbu rezultātā tiks samazināti arī elektrības patēriņi. Kopumā kompleksā ir četri šādi baseini, no kuriem diviem minētie mehānismi tika nomainīti jau 2022. gada vasarā.

Ventspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā tiek nodrošināta pilna cikla pilsētas saimniecisko un uzņēmumu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Komplekss aktīvi darbojas jau kopš 2005. gada, tādēļ, lai nodrošinātu kompleksa darba nepārtrauktību un sistēmu pilnveidi, uzņēmums preventīvi veic dažādus remontdarbus.

 

21.08.2023. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”