Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sadarbībā ar AS “AJ Power Recycling” un SIA “3R” Ventspils novadā izvietojis 5 publiski pieejamus tekstila šķirošanas konteinerus. Specializētajos konteineros Ventspils novada iedzīvotāji aicināti nodot nevajadzīgo apģērbu, apavus un citus tekstila izstrādājumus, tādējādi nodrošinot to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, nevis nonākšanu kopējos atkritumos.

Violetie tekstila materiālu šķirošanai paredzētie konteineri Ventspils novadā pieejami:

  • pie Ugāles pagasta pārvaldes (“Ugāles pagasta nams”, Ugāles pag., Ventspils nov.);
  • šķiroto atkritumu konteineru novietnē “Zelmeņi”, Tārgales pag., Ventspils nov.;
  • pie PII “Zīļuks” filiāles (“Rozītes”, Vārves pag., Ventspils nov.);
  • Skolas ielā 4, Ventavā, Vārves pag., Ventspils nov.;
  • Maija ielā 4, Piltenē, Ventspils nov.

Svarīgi atcerēties – tekstila šķirošanas konteiners nav paredzēts atkritumiem!
Viens sadzīves atkritumu maiss var sabojāt visu konteinera saturu. Tieši tāpēc tekstila šķirošanas konteineros iedzīvotāji aicināti nodot tikai tīras, nesaplēstas un atkārtotai lietošanai derīgas lietas, kas ievietotas stingri aizsietā maisā.

Lai nodotie apavi, apģērbi būtu derīgi atkārtotā apritē, būtiski, ka sašķirotie tekstilizstrādājumi nav bijuši saskarē ar ķīmiskām vielām, tostarp motoreļļām un sadzīves ķīmiju, kā arī nav sadriskāti. Tiem jābūt sausiem un bez pelējuma. Kopā ar tekstilu nav šķirojami citu materiālu izstrādājumi, piemēram, gumijas zābaki, plastmasas slēpju zābaki, kā arī mīkstās rotaļlietas.

Tekstila konteineros nodotie tekstilizstrādājumi tiek nogādāti šķirošanas punktā un pāršķiroti. Ja nodotie tekstila materiāli vēl joprojām ir labā stāvoklī, tad tiek meklētas iespējas, lai tos izmantotu atkārtotai lietošanai tepat Latvijā vai pasaules attīstības valstīs. Toties tekstilam, kas nav derīgs otrreizējai lietošanai, tiek meklētas pārstrādes iespējas, piemēram, materiālus var izmantot enerģijas iegūšanai.

Kāpēc šķirot tekstilu?
“AJ Power Recycling” veiktās aptaujas dati liecina, ka 61% respondentu reizi sezonā vai pat biežāk iegādājas jaunus tekstilizstrādājumus, kas tikai vēl vairāk pastiprina vajadzību pēc drošām un atbildīgām tekstila nodošanas iespējām. Gada laikā nešķirotajos sadzīves atkritumos kopumā nonāk vairāk nekā 26,7 tūkstoši tonnu tekstila atkritumu, kas pēc tam nonāk poligonos. Šobrīd tikai daļa no iedzīvotāju apģērbiem un apaviem iziet drošu un atbilstošu pārstrādi.

Novērtējot lielo pieprasījumu pēc violetajiem tekstila konteineriem, “AJ Power Recycling” turpina sadarbību ar pašvaldībām, lai nodrošinātu tekstila šķirošanas pieejamību reģionos. Tekstila šķirošanas konteineru apsaimniekošanu nodrošina “AJ Power Recycling” sadarbības partneris SIA “3R”.

Atgādinām, ka šķirošanai atbilstošu tekstilu var nodot arī šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a Ventspilī, kā arī cieto sadzīves atkritumu poligonā “Pentuļi” Vārves pagastā.

 

18.10.2023. / Autors: Ventspilsnovads.lv / Foto: Ventspilsnovads.lv