Pirms gada – 5.aprīlī – Ventspilī darbu sāka labdarības organizācija biedrība Ventspils uzplaukumam. Tās mērķis ir atbalstīt organizācijas, kuras aktīvi iesaistās problēmu risināšanā Ventspilī un Latvijā, pasākumus, kas ceļ latviešu nacionālo pašapziņu, aktivitātes, kas veicina jauniešu motivāciju izvirzīto mērķu sasniegšanā, un, protams, sniegt atbalstu lieliem un maziem ventspilniekiem, kuri nonākuši grūtībās. Tikai viena pastāvēšanas gada laikā biedrība šiem mērķiem jau novirzījusi vairāk kā 200 tūkstošus eiro.

Biedrības valdes locekle Inga Antāne uzsver, ka labdarības projekti Ventspilī finansiāli ir atbalstīti jau daudzu gadu garumā. Par to ventspilnieki var pateikties virknei Ventspils ostā strādājošu komercsabiedrību, tai skaitā AS Ventbunkers, AS Baltijas ekspresis, AS Unifreight Logistics, AS Ventspils tirdzniecības osta, AS Kālija parks, SIA Noord Natie Ventspils terminals un vēl citām. Katru gadu uzņēmēji ziedojuši daļu no savas peļņas, nevis to sadalot dividendēs, bet nesavtīgi palīdzot tiem, kuriem palīdzība tai brīdī bijusi nepieciešama visvairāk. Ir palīdzēts ģimenēm, kurās ir bērni ar speciālām vajadzībām, materiāli nodrošinot vasaras nometnes, sniegta plaša finansiāla palīdzība Bērnu slimnīcas fondam, kā arī atsevišķām ģimenēm, lai nodrošinātu medicīnisko palīdzību ārkārtas nepieciešamības gadījumos. Materiāli palīdzēts gan augstas klases profesionālajiem sportistiem, gan bērnu un jauniešu sportam, sniegts liels materiāls atbalsts dzīvnieku patversmēm un citādi līdzēts tiem, kuriem palīdzība bijusi patiešām vajadzīga. Pagājušajā pavasarī uzņēmēji apvienoja labdarībai paredzētos resursus, un biedrība Ventspils uzplaukumam kļuva par to instrumentu, ar kura palīdzību ātri un efektīvi izvērtēt un izlietot ziedojumiem piešķirtos līdzekļus vislabākajā veidā.

“Mēs vēlamies, lai Ventspils ir pilsēta, kura nav vienaldzīga pret savas pilsētas un arī citiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri nonākuši grūtībās, Cilvēkiem, kuriem palīdzība patiešām nepieciešama, tā ir arī jāsaņem! Ventspils ostā strādājošie uzņēmumi ar saviem ziedojumiem pierādījuši, ka cilvēcība un līdzpārdzīvojums viņiem nav tikai vārdi. Kad valsts un attiecīgās pašvaldības struktūras novēršas, mēs palīdzam un palīdzēsim arī turpmāk,” uzsver Inga Antāne.

“Cilvēks izvēlas dzīvošanai to teritoriju, kā pilsētu, tā arī valsti, kurā viņš var nodrošināt sev un savai ģimenei cilvēka cienīgu dzīvi. Tieši tādēļ ir tik svarīgi apvienot spēkus, lai uzveiktu nabadzību un panāktu, ka Latvija tiešām kļūtu par pašpietiekamu valsti, kurā mierā, labklājībā un drošībā dzīvo laimīgi cilvēki,” saka Antāne.

Gada laikā dažādiem ar izglītību, literatūru un kultūru saistītiem projektiem ziedoti vairāk kā 68 500 eiro. Tajā skaitā desmit tūkstošus eiro saņēmusi Ventspils evaņģēliski luteriskā draudze baznīcas jumta rekonstrukcijas projekta izstrādei, atbalstītas nometnes bērniem no audžuģimenēm, kā arī nometnes cilvēkiem ratiņkrēslos. Organizēti arī pasākumi Pauze ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, tādējādi sniedzot iespēju īpašo bērnu ģimenēm izbaudīt atelpas brīdi no sarežģītās ikdienas. Sporta pasākumu, tajā skaitā bērnu un jauniešu sporta, kā arī dažādu sporta klubu atbalstam kopumā piešķirti vairāk kā 56 tūkstoši eiro. Savukārt bērnu ar īpašām vajadzībām rehabilitācijai, tai skaitā reitterapijai, delfīnterapijai, kanisterapijai, speciāla aprīkojuma iegādei un citām ārstniecības vajadzībām kopumā ziedoti vairāk kā 15 tūkstoši eiro. Maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji, kā arī nodibinājumi un biedrības, tanī skaitā Ventspils Neredzīgo biedrība, Ventspils Invalīdu biedrība, Politiski represēto apvienība, nometnes organizēšana Pelčos bērniem invalīdiem, dzīvnieku pansija Ulubele u.c. kopumā saņēmuši teju 60 500 eiro.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: SXC