Ventspils tehnikuma audzēkņi prakstiskās iemaņas apgūst Ventspils siltumā

1431

Līdz pat 22.aprīlim pašvaldības SIA Ventspils siltums nodrošinās praktiskās apmācības diviem Ventspils Tehnikuma audzēkņiem, kuri apgūst elektrotehniķa profesiju.

Kā portālam VentspilsBalss.lv pastāstīja uzņēmumā, topošajiem speciālistiem praktiskās apmācības reālā darba vidē tiks organizētas pēc Ventspils Tehnikuma mācību programmas, ko paredz pērn noslēgtais sadarbības līgums. Jaunieši darba iemaņas apgūs katlu mājā Talsu ielā 69, kur viņus apmācīs kvalificēti uzņēmuma darbinieki.

Tajā pat laikā katlu mājā Brīvības ielā 38 šobrīd praksi iziet divi Ventspils Tehnikuma audzēkņi, kuri apgūst mašīnbūves tehniķa profesiju. Prakses laikā audzēkņi tiek iepazīstināti gan ar uzņēmuma darba drošību un ražošanas specifiku, gan ar katlu mājas darbību, tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu un ražošanas iekārtām. Pēc praktisko mācību apgūšanas uzņēmuma Ventspils siltums prakses vadītāji vērtēs audzēkņu zināšanu līmeni, spēju strādāt patstāvīgi, kā arī ieinteresētību un atbildības izjūtu, sadarbības prasmes, attieksmi un ētikas normas prakses vietā.

Jāpiebilst, ka februārī uzņēmumā Ventspils siltums praktiskās zināšanas reālā darba vidē apguva četri topošie mašīnbūves tehniķi. Lai piesaistītu jaunos speciālistus uzņēmums Ventspils siltums šogad plāno arī materiāli stimulēt sekmīgākos praktikantus, nosakot atlīdzību par prakses laikā paveikto.

Līgumu par savstarpēju sadarbību profesionālās izglītības procesa nodrošināšanā, popularizēšanā un attīstības veicināšanā pašvaldības SIA Ventspils siltums un Ventspils Tehnikums noslēdza 2015.gada maijā. Tas ir nozīmīgs solis kvalificētu nozares speciālistu sagatavošanā, jo tieši darba vidē balstītas apmācības veicina topošo speciālistu profesionālo sagatavotību.