Ventspils Tehnikumā laika posmā no 2021. gada februāra līdz 2021. gada 9.septembrim tika realizēta Eiropas Sociālā fonda (turpmāk tekstā – ESF) līdzfinansēta profesionālās tālākizglītības programma strādājošajiem un pašnodarbinātajiem.

Jaunie metālapstādes speciālisti veiksmīgi un ar labiem rezultātiem nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot „Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” kvalifikācijas apliecības.

Šajā projekta kārtā kvalifikācijas apliecību ieguva 13 metālapstrādes dalībnieki, tostarp, 2 sievietes un 11 vīrieši. Jāatzīmē, ka visi 13 metālapstrādes dalībnieki ir praktizējoši metinātāji, un šīs kvalifikācijas iegūšana ir būtiska profesionālās meistarības paaugstināšana. Vēlamies uzsvērt, ka arī sievietes var veiksmīgi apgūt metināšanas prasmes, un turpināt pilnveidot savas iegūtās profesionālās iemaņas.

Ventspils Tehnikums profesionālās tālākizglītības programmas pieaugušo izglītības pilnveidē īsteno jau ceturto gadu, un arī turpmāk piedāvās jaunas mācību programmas.

Jau šī gada nogalē, turpinoties projekta aktivitātēm, paredzēta 7. kārtas pieteikšanās mācībām ESF pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības dažādās nozarēs.

Tāpat kā iepriekš, pieteikšanās mācībām ilgs vienu mēnesi, aizpildot pieteikumu tiešsaistē. Atšķirībā no pirmajām pieteikšanās kārtām, šajā kārtā plānots izglītības programmu piedāvājumā akcentēt tās programmas, kurās var iegūt profesiju. Tāpat plānots piedāvāt mācību procesu apgūt moduļos, kas nozīmē, ka izglītības programmas būs īsākas un strukturētākas, kas nepieciešams profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Šo mācību programmu priekšrocība – vairāku moduļu apguve arī ārpus šī projekta par saviem līdzekļiem sniegs iespēju sakomplektēt profesionālās izglītības programmu un iegūt profesiju. Turpināsim informēt par mācību klāsta piedāvājumu jaunumiem.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.

Aktualitātes un jaunākā informācija par mācību iespējām un piedāvājumiem pieejama Ventspils Tehnikuma mājas lapā un sociālo tīklu kontos – “Facebook” un “Instagram”, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājas lapā.

 

16.09.2021. / Autors: Ventspils Tehnikums / Foto: Ventspils Tehnikums