Zlēkās šodien ikgadējā pagasta ļaužu sapulce

1349

Pirmdien, 19.decembrī, plkst.18 Ventspils novada Zlēku kultūras namā notiks iedzīvotāju sapulce.

Arī šogad Ventspils novada pašvaldība rīko iedzīvotāju sapulces, aicinot izteikt dažādus priekšlikumus, aizrādījumus un ierosinājumus. Līdz šim sapulces jau notikušas Jūrkalnē un Ancē. Pārējos pagastos iedzīvotāju sapulces notiks nākamgad.

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks aicina iedzīvotājus pirms sapulcēm pagastu pārvaldēs iesniegt konkrētus jautājumus, lai atbildīgās amatpersonas var sagatavot atbildes un sarunas būtu konstruktīvas.