Valdības sēdē otrdien apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas paredz noteikt kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ārstniecības personu pieejamības veicināšanai reģionos. Tā mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pieejamību iedzīvotajiem, kas dzīvo ārpus Rīgas, palielinot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomās.

Specifiskā atbalsta ietvaros tiks atbalstīti pasākumi ārstniecības personu piesaistei reģionos un pasākumi veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kā arī informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana. Atbalstāmās darbības tiks īstenotas teritorijās ārpus Rīgas, kur ir konstatēts ārstniecības personāla trūkums, norāda ministrija.

Ārstniecības personas, kas būs noslēgušas līgumu, varēs saņemt vienreizēju kompensāciju par darbu reģionos, kā arī nemainīgu ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensāciju. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts arī ģimenes ārstiem, kas sasnieguši pensijas vecumu un kuri nodrošinās jauno ģimenes ārstu apmācību ar mērķi nodot ģimenes ārsta praksi.

Uz atbalstu varēs pretendēt ārstniecības personas, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus prioritārajās jomās, pretendē uz darbu ārstniecības iestādē, kura atrodas ārpus Rīgas, un kuras atbalsta saņemšanai noslēgs līgumu par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu uz pilnu slodzi jeb vismaz 160 darba stundas mēnesī valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai. Līgums paredzēs arī stacionāro ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, izņemot ārstniecības personas, kas pretendē uz darbu ģimenes ārstu praksēs un psihiatrus. Līgums būs jānoslēdz vismaz uz pieciem gadiem.

Finansējuma saņēmējam – Veselības ministrijai – būs jāizveido Cilvēkresursu piesaistes reģioniem konsultatīvā darba grupa, kuras sastāvā būs Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta pārstāvji, kā arī novērotāju sastāvā tiks pieaicināti pārstāvji no dažādām sabiedriskajām asociācijām un biedrībām.

Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums paredzēts 9,9 miljonu eiro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 8,4 miljonu euro apmērā un valsts budžeta finansējums 1,49 miljonu euro apmērā. Plānots, ka piešķirtā finansējuma ietvaros līdz 2023.gada 31.decembrim atbalstu saņems 1420 ārstniecības personas, kas strādās ārstniecības iestādēs ārpus Rīgas.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Edijs Pālens/LETA