Anesteziologu bērni vienmēr aizmieg tieši deviņos vakarā.