41% Latvijas iedzīvotāju grāmatas nelasa

1435

Grāmatas nelasa 41% Latvijas iedzīvotāju, liecina jaunākā Baltic International Bank Latvijas barometra aptauja. Iedzīvotājiem tika vaicāts, ko tie visbiežāk lasa. No izvaicātajiem 41% atzina, ka nelasa.

Vairāk nekā piektdaļa jeb 22% atzina, ka visbiežāk lasa mūsdienu ārzemju autoru darbus, 19% norādīja, ka visbiežāk lasa mūsdienu latviešu autoru darbus. To, ka visbiežāk lasa mūsdienu krievu autoru darbus, atzīmēja 16%, bet akadēmisko un profesionālo literatūru minēja 14%, klasiskos krievu autoru darbus – 13%, klasiskos latviešu autoru darbus – 12%, klasiskos ārzemju autoru darbus – 12%. Aptaujā bija iespējamas vairākas atbildes.

Lūgti norādīt, kādās valodās viņi parasti lasa grāmatas, 40% atzīmēja, ka lasa latviešu valodā, 34% minēja krievu valodu, bet 8% – angļu valodu. Citas valodas atzīmēja 1% un mazāk respondentu.

Saskaņā ar aptaujas datiem grāmatas lasīšanai respondenti visbiežāk ņem no bibliotēkas (28%), pērk grāmatveikalos (25%) vai aizņemas no citiem cilvēkiem (23%). Retāk grāmatas tiek ņemtas no mājas bibliotēkas (15%), lasītas internetā bez maksas (11%), pirktas internetā (5%) vai citur (2%).

Piektdaļa jeb 21% aptaujas dalībnieku norādīja, ka ik dienu atrod vismaz 30 minūtes grāmatu lasīšanai. To, ka grāmatas lasa atvaļinājumā, atzīmēja 10%, bet 7% lasa tad, kad bērni ir nolikti gulēt. Savukārt 6% aptaujāto lasa sabiedriskajā transportā.

No aptaujātajiem 53% respondentu pēdējā pusgada laikā ir izlasījuši vismaz vienu grāmatu.

Aptauja rāda, ka 12% respondentu pašlaik lasa vairāk nekā pirms pieciem gadiem, 27% lasa tikpat daudz, bet 50% atzina, ka tagad to dara mazāk nekā pirms pieciem gadiem.

Prognozējot lasīšanas paradumus pēc simt gadiem, 22% pauda uzskatu, ka cilvēki lasīs tikpat daudz vai vairāk nekā mūsdienās, savukārt 61% pārstāv viedokli, ka cilvēki grāmatām pievērsīsies retāk nekā pašlaik.

Baltic International Bank Latvijas barometrs ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un attieksmes pētījums, kurā ik mēnesi, iekļaujot pazīstamu ekspertu vērtējumus, tiek atspoguļotas sabiedrībā aktuālas norises.

Jaunākās aptaujas dati iegūti pētījumu centra SKDS Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujā pērn decembra pirmajā pusē. Ar stratificētās nejaušās izlases metodi, veicot tiešās intervijas respondentu dzīves vietās, tika aptaujāti 1003 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem visā Latvijā.