Ventspils Tehnikumā varēs apgūt arī tūrisma pakalpojumu speciālista profesiju

1489

Šogad Ventspils Tehnikums uzsāk īstenot profesionālās vidējās izglītības programmu, kurā avrēs apgūt tūrisma informācijas konsultanta profesiju. Mācību ilgums būs četri gadi, papildus profesionālo priekšmetu apguvei jaunieši iegūst vispārējo vidējo izglītību.

Atbilstoši profesijas standartam, tūrisma informācijas konsultants ir tūrisma nozares speciālists, kurš strādā tūrisma informācijas birojā, centrā vai punktā, nodarbojas ar tūrisma informācijas vākšanu un apkopošanu, sniedz tūrisma informāciju klientiem saskaņā ar Tūrisma likumu un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, plāno un izpilda pašvaldības un klienta pasūtījumus, ir atbildīgs par sava darba rezultātu.

Tūrisma informācijas konsultants palīdz klientiem izvēlēties viņu vēlmēm atbilstošu tūrisma galamērķi. Tūrisma konsultantam jāpārzina uzņēmējdarbības pamatprincipi, kā arī labi jāorientējas pasaules ģeogrāfijā. Konsultants informāciju par jaunākajām apskates vietām iegūst tūrisma semināros, tomēr, jo apjomīgākas zināšanas konsultants ieguvis pats, jo mazāk laika nākas tērēt informācijas meklēšanai, lai atbildētu klientiem, ieteiktu tīkamāko piedāvājumu, norāda Tehnikums.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: SXC