Notikusi nelikumīgi sasaukta Ventspils pilsētas domes ārkārtas sēde (11.05.2020.)

1058

Ar precizējumiem, kurus neatradīsiet domes oficiālajā versijā. 

2020.gada 11.maijā plkst. 13:00 notika Ventspils pilsētas domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīts viens dienaskārtības jautājums Par Ventspils pilsētas kā atsevišķas pašvaldības saglabāšanu”.

Sēdes sākumā deputāts A.Landmanis uzdeva jautājumu, kurš sasauca šo Ventspils pilsētas domes ārkārtas sēdi? Sēdes vadītājs Jānis Vītoliņš nespēja atbildēt uz šo jautājumu. Sēdes dalībnieki, Ventspils pilsētas domes priekssēdētāja vietnieki Guntis Blumbergs un Didzis Ošenieks, norādīja, ka sēde esot sasaukta it kā pēc viņu iniciatīvas, bet, lūgti sniegt atbildi, kurš konkrēti sasauca attiecīgo domes sēdi, neviens no klātesošajiem Ventspils pilsētas domes deputātiem, tai skaitā, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs un viņa vietnieki Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs un Didzis Ošenieks atbildēt nespēja. Arī tad, kad A.Landmanis norādīja, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta normu Domes ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas un tā pienākums ir sasaukt ārkārtas sēdes, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa deputātu, VARAM ministrija un Ministru kabinets, sēdes vadītājs un atbildīgās amatpersonas klusēja. Jānis Vītoliņš turpināja vadīt sēdi pretēji A.Landmaņa norādījumam, ka, sasaucot 2020.gada 11.maija Ventspils pilsētas domes ārkārtas sēdi, kā ierasts, kārtējo reizi tika pārkāptas likuma “Par pašvaldībām” normas, tātad arī sēdē lemtajam nevar būt juridiskas sekas. 

Tātad sēde tika sasaukta pretēji likuma “Par pašvaldībām” 28.pantā noteiktajam, sēdes vadītājs Jānis Vītoliņš to vadīja, ignorējot likuma “Par pašvaldībām” 25.panta normas, jo nevienam citam kā domes priekšsēdētājam Aivaram Lembergam likums uzliek par pienākumu sasaukt ārkārtas sēdes un vadīt domes darbu brīžos, kad viņš neatrodas prombūtnē.  

Izsakoties par dienas kārtības jautājumu Par Ventspils pilsētas kā atsevišķas pašvaldības saglabāšanu”, notika diskusija.

Deputāts Aivis Landmanis norādīja, ka balsos PRET, jo uzskata, ka Ventspils reģions, kurš sastāv no Ventspils pilsētas un Ventspils novada, ilgtermiņā zaudēs konkurētspēju, ja netiks apvienoti vienā pašvaldībā. Deputāts pauda nožēlu, ka Ventspils pilsētas un novada vadības nav veicinājušas patiesu publisku diskusiju par abu pašvaldību iespējamo apvienošu, nodrošinot šādā diskusijā dažādu uzskatu pārstāvniecību, tātad netika identificēti apvienošanās ieguvumi. Deputāts pauž uzskatu, ka apvienošanās pretinieki šādu lēmumu ir panākuši savu savtīgo interešu vadīti, kā rezultātā ilgtermiņā cietīs Ventspils reģions, īpaši novads. Tāpat deputāts norāda, ka, neveidojot apvienotas pašvaldības ap  novada centriem – pilsētām, kā Daugavpils, Liepāja, Rēzekne, Jelgava, Ventspils un citām, valdība un Saeima pieļauj stratēģisku kļūdu, jo agri vai vēlu novadi ar pilsētām būs jāapvieno, bet tad jau būs zaudēts laiks un konkurētspēja.

Deputāte Dace Korna, savukārt, akcentēja, ka viņas aptaujātie novada un pilsētas iedzīvotāji ir par atsevišķu pašvaldību saglabāšanu, kā arī norādīja, ka novada iedzīvotāji ir tikuši musināti, proti, viņiem ir ticis iestāstīts, ka apvienojot, Ventspils pilsēta dzīvošot uz novada rēķina. 

Savukārt, deputāts Lembergs savu lēmumu neapvienoties pamatoja ar it kā notikušu iedzīvotāju aptauju. Jāsaka, ka visi domes deputāti ar šādām aptaujām nav tikuši iepazīstināti, tas diemžēl no Lemberga nepietuvinātajiem tiek rūpīgi slēpts. Jebkurā gadījumā šādas aptaujas būtu veicamas tikai pēc tam, kad iedzīvotāji būtu bijuši iepazīstināti ar dažādiem viedokļiem un to pamatojumiem. Ventspils pilsētas un novada gadījumā tas tā nenotika.

Attiecīgi deputāti Blumbergs un Gūtmanis minēja, ka arī viņi ir PAR neapvienošanos, minot argumentus, tai skaitā, ka, apvienojoties novadam, zudīs ietekme apvienotajā pašvaldībā, kā arī slavēja Saeimas atbildīgo komisiju, kura ir beidzot ieklausījusies pašvaldībās.

Dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm “par” (Aivars Lembergs, Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, Aigo Gūtmanis, Andris Grigalis, Uldis Boitmanis, Ivars Landmanis, Dace Korna), “pret” – 1 (Aivis Landmanis), “atturas” – nav, pieņēma lēmumu “Par Ventspils pilsētas kā atsevišķas pašvaldības saglabāšanu”.

Pieņemto domes lēmumu skatīt:

https://www.ventspils.lv/lat/parvalde/189427-notika-ventspils-pilsetas-domes-arkartas-sede

Domes sēdē nepiedalījās:

Ilze Buņķe – personisku iemeslu dēļ;

Igeta Gredzena – personisku iemeslu dēļ.

Ģirts Valdis Kristovskis, tāpēc, ka Ventspils pilsētas dome ir atteikusies nodrošināt Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 12.marta lēmuma Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” adekvātu izpildi Ventspils pilsētas domē. Proti, īstenojot tiesiski atstādinātā A.Lemberga prettiesiskās iegribas, netiek nodrošināts attālināts Ventspils pilsētas domes un to komiteju darbs, šādi apdraudot klātienes sēdēs iesaistīto un to ģimenes locekļu veselību, kā arī sadārdzinot lēmumu pieņemšanas procesu. Šādi tiek pārkāptas deputāta tiesības un sēdē klātesošo cilvēktiesības. 

Nākamā kārtējā Domes sēde plānota 2020.gada 29.maijā plkst. 13.00.

12.05.2020./Autors: Ventspilnieks.lv/ Foto:Ventspilnieks.lv arhīvs