Augulis: Palielinātais finansējums efektīvi jāiegulda ceļu remontos

1372
Foto: Ieva Makare
Foto: Ieva Makare

Šogad palielinātais finansējums ir efektīvi jāiegulda ceļu remontdarbos un to kvalitātes uzlabošanā. Šādu aicinājumu tikšanās laikā ar VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) valdes priekšsēdētāju Jāni Langi sacīja satiksmes ministrs Uldis Augulis.

“Finansējums ceļu atjaunošanai un uzturēšanai pēdējos gados ir palielinājies, kā rezultātā situācija uz valsts galvenajiem ceļiem ir būtiski uzlabojusies. Ņemot vērā noteiktās prasības un sekmīgo Ceļu laboratorijas darbu, paaugstinājusies arī ceļu kvalitāte. Tāpat operatīvie dati liecina, ka pērn uzņēmumā veiktās strukturālās reformas devušas pozitīvu rezultātu. Tomēr joprojām pastāv atsevišķi izaicinājumi, kas jārisina, tai skaitā savlaicīgi un atbilstoši sezonai ceļu remontdarbu uzsākšana,” sacīja Augulis.

Vienlaikus LVC uzdots šogad veikt visu valsts, pašvaldību un privāto ceļu inventarizāciju, lai rastu skaidru redzējumu par valstī esošo ceļu kopumu un to reālo stāvokli. “Līdz šim tik apjomīga ceļu tīkla inventarizācija nav veikta un tas ir būtiski, lai objektīvi un atbilstoši reālajai situācijai plānotu ceļu remontdarbu finansēšanu. Savukārt strauji pasliktinās situācija uz grants ceļiem, kas ir vietējie valsts ceļi, tāpēc LVC aicinu sniegt priekšlikumus konkrētiem risinājumiem,” uzsvēra Augulis.

Lange norādīja: lai savlaicīgi uzsāktu būvniecības sezonu, jau 2016.gadā ir uzsākti šā gada būvniecības darbu iepirkumi. Šobrīd izsludināti 24 iepirkumi kopā par 40 nākamās sezonas būvdarbu objektiem. Savukārt 26 objekti ir pārejošie – darbi tika uzsākti pagājušajā gadā, un tos turpinās, pabeigs šogad.

Plānots, ka 2017.gadā darbi kopumā notiks 140 objektos valsts ceļu tīklā, kā arī vēl 28 objektos notiks satiksmes uzlabošanas darbi.

Šā gada valsts budžeta finansējums valsts autoceļu tīklam ir par 10% jeb 14 miljoni eiro lielāks, nekā pērnā gada valsts budžeta finansējums. Šie papildu līdzekļi ir novirzīti reģionālās un vietējas nozīmes autoceļu uzlabošanai, kā arī satiksmes drošības paaugstināšanai. Kopumā valsts ceļu tīklam šogad ir pieejami 286 miljoni eiro, no tiem 127 miljoni ir Eiropas Savienības fondu finansējums, bet 159 miljoni – valsts budžeta finansējums.