Kā zināms, Aivara Lemberga, Jāņa Vītoliņa, Gunta Blumberga, Didža Ošenieka un Imanta Sarmuļa negodprātīgās rīcības rezultātā Ventspils pilsētas dome ir zaudējusi ietekmi Ventspils Brīvostas pārvaldē. Tā vietā, lai labotu kļūdas, partijas “Latvijai un Ventspilij” līderi turpina eskalēt situāciju, radot arvien lielākus zaudējumus. Šoreiz dažas idejas diskusijai par to, kā atdzīvināt Ventspils ostu.

Decembra beigās tika nodibināta Ventspils domes iestāde “Ventspils osta” un par tās vadītāju iecelts bijušais Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis. Šādi tika izveidots Lembergam nepieciešamais Ventspils Brīvostas pārvaldes (VBP) iespaidošanas un traucēšanas instruments, kuram uzticēts izmantot paša apzināti radīto pašvaldības un brīvostas aktīvu sapludināšanas faktu negodprātīgu mērķu realizēšanai. Destruktīvās rīcības rezultātā cietīs ostā strādājošie uzņēmēji, tiks apgrūtināta kravu un investoru piesaiste, esošo darbavietu esamība. 

Zaglis sauc – ķeriet zagli, bet ko darīt mums, ventspilniekiem?

Ja vēlamies atgūt savu ostu, pirmais priekšnoteikums ir atbrīvot Ventspils pilsētas domi no tās ilglaicīgajiem vadītājiem.

Otrkārt, Ventspils pilsētas domei jāpalīdz valdībai izbeigt esošo iesaldēto situāciju, kad ar Ventspils ostas pārvaldību vienlaikus nodarbojas VBP un AS “Ventas osta”. Jau vairāk nekā gadu ilgušā nesaprotamā situācija, manuprāt, traucē Ventspils ostai attīstīties, tāpēc pēc iespējas ātrāk jāpabeidz reforma un Ventspils ostas pārvaldība jānodod tās ilgtermiņa vadītāju rokās. Pagaidu risinājums, kurā VBP un AS “Ventas osta” vada ministriju ierēdņi, nebūtu tālāk pieļaujams.

Treškārt, jāveic pilnvērtīga Ventspils pilsētas domes un Ventspils Brīvostas pārvaldes aktīvu atdalīšana. VBP jāpatur un no Ventspils pilsētas domes jāiegūst tie aktīvi, kas nepieciešami ostas darbībai, savukārt ekonomiku neveicinošiem, bet pašvaldības funkciju nodrošinošiem izdevumiem un aktīviem jāatgriežas Ventspils pilsētas domes rīcībā. Šādi atbrīvosim VBP no tās darbību apdraudošiem izdevumiem un radīsim priekšnoteikumus efektīvākiem uzņēmējdarbības un investoru piesaistes nosacījumiem.

Ceturtkārt, Ventspils pilsētas domei, sadarbojoties ar VBP un Valsts kontroli, ir jāatšķetina un jāpārtrauc līdzšinējās varas shēmas. Jāapzin amatpersonu negodprātīgas rīcības rezultātā nodarītie zaudējumi Ventspils pilsētas domei, tās struktūrvienībām un VBP. Pret negodprātīgām amatpersonām būtu jāceļ piedziņu prasības.

Piektkārt, Ventspils pilsētas domei jāveicina dialogs starp pašvaldību, VBP, ostā strādājošajiem uzņēmējiem, Ministru kabinetu un Satiksmes ministriju. Lai radītu priekšnoteikumus patiesam dialogam, vispirms jānodefinē un jāatzīst līdzšinējās Ventspils Brīvostas pārvaldes modeļa trūkumi, kā rezultātā bija iespējama Ventspils pilsētas domes iecelto negodprātīgo amatpersonu ilgstoša atrašanās amatos, kas noveda pie Ventspils ostas konkurētspējas un ekonomiskās varenības zaudēšanas. Tāpat nebūtu pieļaujama Brīvostas pārvaldes privatizācija un tās iesaistīšanās brīvai konkurencei pakļautās uzņēmējdarbības sfērās. Uzskatu, ka Brīvostas pārvaldei, neatkarīgi no iespējamām juridiskā statusa un nosaukuma maiņām, jāpilda līdzšinējās ar likumu deleģētās funkcijas. Jārada apstākļi, lai VBP varētu efektīvi nodoties ostas kopējās infrastruktūras uzturēšanā un attīstības nodrošināšanā, pievilcīgu apstākļu radīšanā visiem ostā strādājošajiem uzņēmējiem un investoriem.

Sestkārt, iestājoties par Ventspils ostu kā prioritāru Latvijas valsts nacionālo bagātību un vienlaikus akcentējot Ventspils ostu kā būtisku un neatraujamu Ventspils pilsētas sastāvdaļu, būtu jāpamato pašvaldības līdzdalības nepieciešamība pēcreformu Brīvostas pārvaldē. Tāpat dialoga ceļā būtu meklējams labākais brīvostas darbības uzraudzības veids. No patreizējā četru ministriju pārvaldes modeļa būtu jāatsakās par labu valsts vienas institūcijas uzraudzības modelim ar valsts izšķirošo ietekmi tajā, papildinot to ar pašvaldības un, iespējams, ostā strādājošo uzņēmēju pārvaldības uzraudzības līdzdalību. Tiešā brīvostas pārvaldīšana turpmāk būtu jādeleģē profesionāļiem, savukārt valstij, pašvaldībai, ostas uzņēmumiem jāatstāj uzraudzības funkcijas.

Neliels ieskats pagātnē

Ventspils osta kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas brīža ciniski tikusi izmantota atsevišku personu savtīgu interešu nodrošināšanai. “Laupīšanas” rezultātā tika izsaimniekots kopējais sabiedriskais labums, zaudēts konkurences cīņā visām konkurentvalstu – Krievijas, Lietuvas, Igaunijas – lielajām ostām. Latvijas ostu konkurencē līdera loma jau sen kā atdota Rīgai, mums strauji tuvojas Liepājas osta, kura mantojumā no Padomju Savienības saņēma pilnībā nolaistu ostu bez kravām, bet ar karakuģu vrakiem un ekoloģiskām problēmām.

Ja Liepājai izdevās savu ostu uzcelt no gruvešiem, tad Ventspils pamanījās no PSRS saņemto Baltijas jūras austrumkrasta ostu ar lielāko kravu un finanšu plūsmu pilnībā notrallināt. Vēl trakāk, pateicoties Ventspils pilsētas domes varnešiem, Ventspils pilsētas dome 2019. gada nogalē zaudēja savu ietekmi Ventspils Brīvostas pārvaldē. Un viss tikai tāpēc, ka kāds komunistiskās partijas ideoloģiskais sekretārs bija nolēmis tā kārtīgi apkrāpt atjaunoto Latvijas valsti.

Stāsta, ka PSRS beigu posmā Valsts drošības komiteja (VDK) esot izdevusi rīkojumu čekistiem un komunistiskajiem funkcionāriem pārņemt savās rokās PSRS vērtības – komunistiskās partijas aktīvus, arī tādus svarīgus PSRS objektus kā ostas, ostu uzņēmumus u.c., šādi vājinot atjaunotās valstis. Ja tā, tad ar šo uzdevumu ir izcili tikts galā.

Ventspils osta ir nolaista, “Latvijas Dzelzceļš” padarīts neefektīvs, tranzīta kravas un finanšu plūsmas veiksmīgi pārorientētas citos, pārsvarā Krievijas, virzienos. Savukārt Lembergam tika atļauts izlaupīt Latvijas nacionālo bagātību, piesavināties ostas uzņēmumus, nekontrolēti darboties Ventspils Brīvostas pārvaldē un ietekmēt pārējos Latvijas tranzīta būtiskos pārvaldes segmentus – tādus kā “Latvijas Dzelceļš”, Satiksmes ministrija u.c. Varētu pat teikt, ka, izmantojot Lembergam garantēto ietekmi Ventspils pilsētas domē, VBP, Latvijas valstij savulaik piederošajos tranzīta uzņēmumos (“Ventspils Nafta”, “Latvijas Kuģniecība”, “LatRosTrans” u.c), tika īstenota tranzīta nozares nozagšana. Protams, bija un ir arī citi, bet Lembergs bija un ir šīs valsts nozares vājināšanas neapšaubāms līderis, ko apliecina viņam izvirzītās apsūdzības smagos amatnoziegumos, uzliktie tiesiskie ierobežojumi un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja jeb OFAC sakcijas.

Izmantojot valstij izkrāpto, tika izveidots vesels pakalpiņu tīkls, kurš dziļi ieaudies visa līmeņa mūsu valsts politiskajos, administratīvajos un represīvajos atzaros. Kā apliecinājumu šāda tīkla pastāvēšanai varu piesaukt ilgstošo valsts nespēju novērst smagos amatnoziegumos apsūdzētas personas atrašanos valstij nozīmīgos amatos, nespēju panākt pašu piemēroto tiesisko ierobežojumu ievērošanu, pat ļaujot Lembergam lielos apmēros turpināt iedzīvoties uz sabiedrības rēķina. Vai zināt kādu sevi cienošu valsti, kura ļauj ignorēt pašas piemērotus tiesiskus ierobežojumus?  Par šādiem pārkāpumiem citur apsūdzētais jau sen būtu nonācis īstenā “valsts maizē”.

Lemberga tuvākie Ventspils izpalīgi ir meklējami Ventspils pilsētas domes kabinetos. Tās ir personas, kuras ir līdzatbildīgas par Ventspils pašvaldības ietekmes zaudēšanu VBP, par nacionālās bagātības – Ventspils ostas – konkurētspējas zaudēšanu, par valstij, pilsētai, tās iedzīvotājiem radītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem un zaudētajām darba vietām.

OFAC norāda

Lembergs ir Ventspils mērs kopš 1988. gada, un viņš atkārtoti apsūdzēts par naudas atmazgāšanu, kukuļošanu un varas ļaunprātīgu izmantošanu. Lembergs kontrolē struktūras ar politisko partiju un korumpētu politiķu palīdzību un sistemātiski izmanto šīs struktūras un personas savam personīgajam ekonomiskajam labumam.

Lembergs izmantojis savu ietekmi pār politisko partiju vadību, lai veidotu valdības personālu un amatos ieliktu noteiktas valdības amatpersonas, kā arī izjauktu citu valdības amatpersonu nokļūšanu vadošos amatos. Turklāt Lembergs esot ietekmējis un korumpējis tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, lai aizsargātu savas intereses un gāztu politiķus, kurus viņš nespēj kontrolēt.

 

2.02.2021. / Autors: Aivis Landmanis, Ventspils pilsētas domes deputāts / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs